U bent hier

Energieverbruik door het wegvervoer

Het energieverbruik door de transportsector (openbaar en privaat) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigde in 2013 meer dan een vijfde van het uiteindelijke Brusselse energieverbruik (22,3%). Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het private wegvervoer.
Sinds 2007 wordt een stabilisering (tot zelfs een lichte terugval) waargenomen van de afstanden die door de motorvoertuigen worden afgelegd over de weg in het Gewest. 

Context

De mobiliteitsproblemen nemen hand over hand toe. Het vervoer weegt niet alleen zwaar door in de verkeersproblemen, maar ook in de energiebalansen (Gewesten, Federaal, Europees), wat maakt dat een iets gedetailleerdere analyse op zijn plaats is.

Balans van het aan het vervoer gekoppelde energieverbruik

Het  geraamde energieverbruik voor (openbaar en privaat; over de weg, het spoor en het water) vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt sterk te zijn toegenomen sinds 1990, en is goed voor meer dan een vijfde van het Brussels eindverbruik van energie (5033 GWh, of 22,3% van het totaal in 2013).

Dat verbruik is in de eerste plaats toe te schrijven aan het vervoer over de weg (openbaar en vooral privaat), wat (nog steeds in 2013) goed was voor bijna 94% (4711,8 GWh) van het totaal energieverbruik door de sector.

Afgelegde afstanden over de weg en brandstofprijzen

Een vergelijking van de in het Brussels Gewest afgelegde afstanden over de weg met de benzine- en dieselprijzen is eveneens interessant.

De door de motorvoertuigen over de weg afgelegde afstanden in het Brussels Gewest en de evolutie van de brandstofprijzen aan de pomp
Bron : Statbel (volgens de FOD Mobiliteit en Transport en sinds 2013 enkel op basis van de brongegevens van de Gewesten voor de afgelegde kilometers)

De door de motorvoertuigen over de weg afgelegde afstanden in het Brussels Gewest en de evolutie van de brandstofprijzen aan de pomp

Sinds 2002 kunnen we spreken van een stabilisering (tot zelfs een lichte terugval sinds 2007) van de afstanden die door motorvoertuigen worden afgelegd over de weg in het Brussels Gewest, terwijl de benzine- en dieselprijs is gestegen in 2000 en vervolgens vanaf 2004 (terwijl zowel de bevolking als de werkgelegenheid blijven stijgen).

De evolutie van de brandstofprijzen zou bijgevolg een van de verklarende factoren kunnen zijn voor de stabilisering van de afgelegde voertuig-kilometers.
Ook andere elementen bieden weliswaar een verklaring zoals de verzadiging van het Brussels wegennet, de verbetering van de prestaties van het wagenpark, een rationalisering van de verplaatsingen en de geleidelijke overschakeling van wegvervoer naar andere vervoersmodi: stijging van het gebruik van het openbaar vervoer (die voor eenzelfde afgelegde afstand meer personen vervoert), fiets, vervoer met de trein of per boot (voor goederen), ...
 

Datum van de update: 30/05/2020