U bent hier

Energieverbruik dat verband houdt met het wegverkeer

Context

De mobiliteitsproblemen nemen hand over hand toe. Het vervoer weegt niet alleen zwaar door in de verkeersproblemen, maar ook in de energiebalansen (Gewesten, Federaal, Europees), wat maakt dat een iets gedetailleerdere analyse op zijn plaats is.

Balans van het aan het vervoer gekoppelde energieverbruik

Zo blijkt het verbruik voor (openbaar en individueel) vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk toegenomen sinds 1990, en is het goed voor meer dan een vijfde van het Brusselse eindenergieverbruik (457 ktoe, of 23 % van het totaal in 2009). Het verbruik voor vervoer is op de eerste plaats toe te schrijven aan het vervoer over de weg van goederen en vooral van personen. In 2009 was 94 % van het totale energieverbruik door de transportsector (430 ktoe) op naam te schrijven van het wegvervoer.

Afgelegde afstanden over de weg en brandstofprijzen

Een vergelijking van de in het Brussels Gewest afgelegde afstanden over de weg met de benzine- en dieselprijzen is eveneens leerzaam.

De door de motorvoertuigen over de weg afgelegde afstanden in het Brussels Gewest en evolutie van de brandstofprijzen aan de pomp
Bron : Planbureau, volgens de FOD Mobiliteit en vervoer en STATBEL

Sinds 2006 kunnen we spreken van een feitelijke stabilisering van de afstanden die door motorvoertuigen worden afgelegd over de weg in het Brussels Gewest, terwijl de benzine- en dieselprijzen begonnen te stijgen in 2003. De evolutie van de brandstofprijzen zou bijgevolg een van de verklarende factoren kunnen zijn voor de stabilisering van de afgelegde voertuig-kilometers.

Er zijn echter nog andere elementen die deze stabilisering verklaren, zoals de geleidelijke overschakeling van wegvervoer naar andere vervoersmodi: stijging van het gebruik van het openbaar vervoer (die voor eenzelfde afgelegde afstand meer personen vervoeren), fiets, vervoer met de trein of per boot (voor goederen), ...

Datum van de update: 28/05/2020