U bent hier

Territoriale aspecten

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten

Volgens de statistieken die werden opgesteld over de gekadastreerde oppervlakten van het Brussels Grondgebied (d.w.z. ongeveer 8/10 van de reële oppervlakte van het Gewest), waren de woningen (voornamelijk huizen – met inbegrip van hun kleine tuinen – en appartementsgebouwen) in 2010 goed voor 36 % van de gewestelijke gekadastreerde oppervlakte. Eind 2010 bedroeg hun aantal 546.118, wat een toename met 7 % is over een tijdsspanne van circa 10 jaar.

Desondanks blijft het Brussels Gewest een relatief groen karakter behouden, zoals blijkt uit het aandeel woningen met tuin (40 % volgens de gegevens van de sociaaleconomische enquête van 2001 - ADSEI) en het aandeel groene ruimten, zoals bossen, tuinen en parken, landbouwgronden, weides, graslanden en boomgaarden, evenals braakliggende terreinen (32 % van het gekadastreerde grondgebied in 2010)

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten (12.839 ha) (2010)

Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) en van de ADSEI

Over de periode 1990-2010 steeg de totale bebouwde oppervlakte met 9 %. De categorieën waar de sterkste stijging werden opgetekend, zijn de appartementsgebouwen (+ 49 %) alsook de banken en kantoorgebouwen (+ 44 %) en vervolgens in mindere mate de uitrustingen van openbaar nut (+ 15 %) en de gebouwen voor recreatie en sport (+ 11 %).

Deze verstedelijking en verdwijning van niet-bebouwde oppervlakten wordt bevestigd door de analyse van lucht- en satellietfoto’s (IGEAT-ULB, 2006) en heeft als logisch gevolg een impermeabilisering van de bodem. Dit fenomeen raakt de gemeenten op erg ongelijke wijze en is op het niveau van het hele Gewest met 18 % toegenomen tussen 1993 en 2006.

Karakteristieken van de bebouwing

Terwijl het aantal gebouwen lijkt te stagneren (ongeveer 194.100 in 2010), is er over een tijdspanne van 16 jaar, met name tussen 1994 en 2010, wel sprake van een continue evolutie van de typologie, met een erg uitgesproken toename van het aantal appartementsgebouwen (+ 41 %) ten nadele van het aantal rijwoningen (- 3 %) – die meer dan de helft van de gebouwen in het Brussels Gewest uitmaken –, handelspanden (- 15 %) en gebouwen met een commerciële en industriële functie (- 15 %). De andere categorieën van gebouwen (halfopen en open bebouwing, gebouwen met een dienstfunctie) vertonen een lichte stijging. Het aantal garages, parkings en overdekte parkeerplaatsen blijft aanzienlijk toenemen (+ 27 % tussen 1994 en 2010).
 

Evolutie van het type gebouwen (1994-2010)

Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) - ADSEI
 

Datum van de update: 20/04/2021

Documenten: 

Rapport(en) van Leefmilieu Brussel

  • IGEAT-ULB (S. Vanhuysse, J. Depireux, et E. Wolff), 2006, "Etude de l'évolution de l'imperméabilisation du sol en Région de Bruxelles-Capitale", studie in opdracht van Leefmilieu Brussel, 60 pagina’s.