U bent hier

Waterbevoorrading en verbruik van het leidingwater

Actualisering : januari 2018

Van al het leidingwater dat aan het Gewest wordt geleverd, wordt enkel 3% gewonnen op het gewestelijk grondgebied. In 2016 bedroeg het totale leidingwaterverbruik in het BHG 59,9 miljoen m3. Tussen 2008 en 2016 vertoont het een licht stijgende tendens (+2%) maar aan een ritme dat gevoelig lager is dan de aangroei van de bevolking (+13%). Het verbruik van het leidingwater staat quasi volledig op naam van de gezinnen (69%) en de tertiaire sector (28%) (in 2016).

Bevoorrading van het leidingwater

De drinkwatervoorziening van het Brussels Gewest vertegenwoordigt nagenoeg 68,3 miljoen m³ water per jaar (gemiddelde voor de periode 2000-2016). Dit water, dat geproduceerd en aangeleverd wordt door Vivaqua, wordt voor het merendeel gewonnen in het Waals Gewest, uit aquifers (circa 85%) of uit oppervlaktewater. Slechts 2,9% van de waterbehoeften van het Gewest (d.i. ongeveer 2,0 miljoen m³) is afkomstig van waterwinningen op het gewestelijk grondgebied, gelokaliseerd in het Terkamerenbos en het Zoniënwoud, uit de aquifer van het Brusseliaan.

Verbruik van het leidingwater

Na een maximum te hebben bereikt in 2003, daalde het totale verbruik van de abonnees (gefactureerd gedeelte) over alle sectoren tot in 2008 en dat ondanks een aanzienlijke toename van de bevolking in diezelfde periode (+5,7%). Tussen 2008 en 2016 steeg het verbruik van de abonnees opnieuw (+2%) maar aan een lager tempo dan de bevolkingsaangroei (+13%). In 2016 bedraagt het waterverbruik van de abonnees 59,9 miljoen m³. Tussen 2013 en 2015 daalde het verbruik zeer licht (-0,3%), waarna het in 2016 terug het niveau van 2013 bereikte.
Het verschil tussen de totale bevoorrading van het Brussels Gewest met leidingwater en het verbruik van de abonnees stemt overeen met de “niet-geregistreerde volumes”. Deze laatste schommelen over het algemeen rond de 11 à 15% van de bevoorrading van het Gewest. In 2016 vertegenwoordigden de “niet-geregistreerde volumes” 8,5 miljoen m³ (13% van de bevoorrading). Zij omvatten het waterverbruik van de brandweer en de gemeentelijke diensten (reiniging van de wegen, enz.), de kubieke meters die niet werden opgetekend door de watermeters alsook de verliezen die te wijten zijn aan lekken in het distributienetwerk. Deze laatste worden door Hydrobru  geraamd op 5 % van het totaal, d.w.z. 3,5 miljoen m3 water per jaar.

Waterbevoorrading van het Brussels Gewest en verbruik van de abonnees (1996-2016)

Bronnen: Vivaqua (het door de meters opgetekende waterverbruik), BISA op basis van de gegevens van de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (bevolking op 1 januari)

Verdeling van het waterverbruik over de verschillende sectoren

Het totale waterverbruik dat aan de verschillende economische sectoren en de Brusselse gezinnen werd gefactureerd, bedroeg in 2016, 59,9 miljoen m3 (bron: Vivaqua, door de meters opgetekend waterverbruik). Dit verbruik staat quasi volledig op naam van de gezinnen (69%) en de tertiaire sector (28%). In de tertiaire sector zijn de voornaamste verbruikers de horeca (5,3% van het totale verbruik), de sociale activiteiten, de menselijke gezondheidsdiensten en de homes (4,6%), de detail- en de groothandelszaken (3,4%), het onderwijs (2,6%) en de openbare instellingen (1,8% en 2,5% als we de Europese Commissie meetellen).

Waterverbruik in de tertiaire sector (2016)

Bron: Vivaqua, waterverbruik opgetekend door de meters (NACE-classificatie 2003)

 

Datum van de update: 10/04/2020