U bent hier

De demografische evolutie in het Brussels Gewest

Omvang van de bevolking

Na een periode van achteruitgang kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1996 een bevolkingstoename, in 2012 bedraagt het aantal inwoners 1.138.854 inwoners. Dit aantal ligt hoger dan het historisch maximum van 1968 (1.079.181 inwoners). De bevolkingsdichtheid heeft bijgevolg ook een record bereikt (70,6 inwoners/hectare). De bevolking is weliswaar ongelijk verdeeld over het grondgebied: er is een concentratie in de gemeenten van de eerste kroon (Sint-Joost heeft de hoogste bevolkingsdichtheid: 237,6 inw/ha) en een lagere dichtheid in de periferisch gelegen gemeenten (Watermaal-Bosvoorde heeft de laagste bevolkingsdichtheid: 18,8 inw/ha).

Evolutie van de Brusselse bevolking (1980 – 2012)
Bronnen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) - Rijksregister (1980-2012), BISA – Wachtregister (1996-2011)

Evolutie van de Brusselse bevolking (1980 – 2012)

Tijdens de dag neemt de bevolking op het gewestelijk grondgebied aanzienlijk toe:

  • aangezien het Gewest fungeert als een tewerkstellingspool: volgens de Enquête over de Arbeidskrachten (ADSEI) bedroeg het aantal personen dat in 2012 vanuit Vlaanderen of Wallonië in het Gewest kwam werken nagenoeg 365.000 personen, dit aantal steeg slechts in beperkte mate (+3% tussen 2002 en 2012). Ter vergelijking, het aantal pendelaars dat woonachtig is in het Brussels Gewest maar in Vlaanderen of Wallonië werkt, is vijf keer minder talrijk (bijna 67.000 in 2012) maar steeg op significante wijze (+28% tussen 2002 en 2012).
  • aangezien het Brussels Gewest eveneens een onderwijspool is en gedurende het schooljaar vele leerlingen en studenten aantrekt uit Wallonië, uit Vlaanderen maar ook uit het buitenland. Deze laatsten vertegenwoordigden 16% van de in Brussel school lopende leerlingen (kleuter-, lager en middelbaar onderwijs) in 2009 (BISA, 2010) en ongeveer 40% van de totale schoolbevolking die middelbaar of hoger onderwijs volgde in 2001 (ERM, 2002).

Levensverwachting

De levensverwachting van de Brusselse bevolking bij de geboorte stijgt constant, met een winst van 1,8 jaar voor de vrouwen en 2,3 voor de mannen, over een tijdsspanne van 10 jaar (2000-2010) (Bron: BISA op basis van de gegevens van de ADSEI).

Grootte en samenstelling van de gezinnen

De evolutie van het aantal gezinnen weerspiegelt de evolutie van de Brusselse bevolking. In 2012 telt het Gewest 536.621 private huishoudens (collectieve gezinnen niet inbegrepen die echter slechts 0,1% vertegenwoordigen van het totaal aantal gezinnen), dit komt neer op een toename met bijna 14% tussen 2000 en 2012. De gezinnen in het Gewest bestaan gemiddeld uit 2 personen (de collectieve gezinnen niet meegerekend). De helft van deze gezinnen zijn alleenstaanden (1 Brusselaar op 4).

Aantal private huishoudens volgens grootte en collectieve huishoudens in het Brussels Gewest (1990-2012)
Bronnen: BISA volgens de gegevens van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)

Aantal private huishoudens volgens grootte en collectieve huishoudens in het Brussels Gewest (1990-2012)

Bronnen:

  • IBSA, juni 2010, "Impact de l’essor démographique sur la population scolaire en Région de Bruxelles-Capitale", Les cahiers de l'IBSA, n°2, 44 pagina’s
  • ERM, september 2002. "Estimation de l’apport de substances polluantes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale", studie op aanvraag van Leefmilieu Brussel, samenvatting, 25 pagina’s.
  • ERM, maart 2002. "Schatting van aanbreng van watervervuilende stoffen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vuilvrachtbalans", studie op aanvraag van Leefmilieu Brussel, Eindrapport, 80 pagina’s.
Datum van de update: 29/05/2020