U bent hier

Projectoproep "Voorbeeldgebouwen"

Actualisering : januari 2014

Sinds 2007, richten de projectoproepen “Voorbeeldgebouwen” zich op de bouw of renovatie van gebouwen met hoge energie- en milieuprestaties. Zes projectoproepen hebben geleid tot de selectie van 243 projecten, of 621.000 m² die voorbeeldig gebouwd of gerenoveerd werden.

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voor de energie-efficiëntie van gebouwen een "bottom-up"-beleid ingevoerd. Dit beleid is erop gericht de burgers (uit alle sociale klassen) aan de hand van verschillende acties en stimulansen nauw te betrekken bij de actie voor de vermindering van het energieverbruik. De projectoproepen voor "Voorbeeldgebouwen” waarmee van start werd gegaan in 2007, behoren zeker tot de interessantste acties die in dit domein gevoerd werden.

Doelstellingen van de projectoproepen "Voorbeeldgebouwen "

Het gaat om projectoproepen voor de bouw of de renovatie van gebouwen die op het einde van de rit hoge energie- en milieuprestaties kunnen voorleggen. Deze gebouwen zijn een toonbeeld van de technische en financiële betrouwbaarheid van de aangewende oplossingen en hebben dus een voorbeeldrol. Met dit objectieve programma wil de overheid de bouwsector aanmoedigen om de weg van de duurzame constructie in te slaan.

De projectoproep “Voorbeeldgebouwen” richt zich tot alle bouwheren die bouwen of renoveren in Brussel: particulieren, overheden, parastatale instellingen, privéondernemingen (projectontwikkelaars, ondernemingen, vzw’s, ...). Om in aanmerking te komen voor de projectoproep moeten de gebouwen gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één van de volgende hoofdbestemmingen hebben: eengezinswoning, collectieve woning, collectieve uitrusting, kantoor, handels- of fabrieksgebouw. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten komen in aanmerking.

De kandidaturen worden beoordeeld volgens 4 criteria die even zwaar doorwegen: de energie-efficiëntie, de milieu-impact, de rendabiliteit en de reproduceerbaarheid, de architecturale kwaliteit en de zichtbaarheid. De laureaten krijgen een financiële steun van € 100/m², voor het ontwerp en de uitvoering van het voorbeeldgebouw: nl een steun van € 10/m² voor de ontwerper (met minimum € 5000 en maximum € 100.000 per project), en een steun van € 90/m² voor de bouwheer van het project (maximum € 400.000 per project). De laureaten krijgen ook technische steun en de gebouwen en ontwerpers worden in de publieke schijnwerpers geplaatst. In ruil hiervoor gaan zij de verbintenis aan om het verbruik van het gebouw gedurende 5 jaar te monitoren.

Resultaten van de zes projectoproepen "Voorbeeldgebouwen"

Sinds 2007 konden in het kader van de zes projectoproepen 243 projecten worden geselecteerd, d.i. 621.000 m² die gebouwd of gerenoveerd werden als voorbeeldgebouw: 15.314 m² eengezinswoningen (2% van de totale oppervlakte van de voorbeeldgebouwen), 198.741 m² collectieve woningen (32%), 242.609 m² kantoren en handelszaken (39%) en 164.421 m² collectieve uitrustingen (26%). De details per projectoproep vindt u hieronder.

Oppervlakten gebouwd of gerenoveerd per sector in het kader van de projectoproep “Voorbeeldgebouwen”
Bron: Leefmilieu Brussel, departement Promotie duurzaam bouwen

Oppervlakten gebouwd of gerenoveerd per sector in het kader van de projectoproep “Voorbeeldgebouwen”

Alle bestemmingen bij elkaar genomen, is 354.575 m² hiervan (meer dan 57% van de oppervlakte van alle voorbeeldgebouwen) gebouwd of gerenoveerd volgens de passiefstandaard. De andere gebouwen voldoen minstens aan de lage-energiestandaard, of zelfs aan de zeer lage-energiestandaard, afhankelijk van de sector en het type van project (bouw of renovatie).

De zes projectoproepen voor "Voorbeeldgebouwen” waren in het totaal goed voor 33,3 miljoen euro aan subsidies. De sector van de eengezinswoningen kreeg 4% van de toegekende subsidies voor de uitvoering van 66 projecten. De rest van de subsidies werd op vrijwel gelijke wijze toegekend aan de drie andere sectoren: collectieve huisvesting (32% van de subsidies voor 75 projecten), kantoren/handels-of industriepanden (28% van de subsidies voor 38 projecten) en collectieve uitrustingen (36% van de subsidies voor 64 projecten). Hierna volgt een overzicht van de precieze cijfers voor elk jaar.

Toegekende subsidies per jaar en per sector in het kader van de projectoproepen voor "Voorbeeldgebouwen"
Bron: Leefmilieu Brussel, departement Promotie duurzame gebouwen


Toegekende subsidies per jaar en per sector in het kader van de projectoproepen voor "Voorbeeldgebouwen"

De projectoproep voor "Voorbeeldgebouwen" heeft een heuse ommekeer in de bouwsector teweeggebracht. Het Brussels Gewest kon hierdoor het voortouw nemen en een ambitieuze wetgeving goedkeuren:

  • Sinds 2010 moeten alle openbare nieuwbouwprojecten minstens voldoen aan de energieprestatievoorwaarden voor gebouwen (EPB) die geïnspireerd zijn door de passiefstandaard (aangepast voor ongunstige omstandigheden) en alle zware renovatiewerken aan de zeer lage-energiestandaard.
  • Met ingang van 2015 zullen alle nieuwe woningen moeten voldoen aan de voorwaarden van de Energieprestatie van de gebouwen (EPB) geïnspireerd door de passiefstandaard (aangepast voor ongunstige omstandigheden) en zullen de zeer strenge energiecriteria gelden voor alle zware renovaties.
Datum van de update: 29/05/2020