U bent hier

Ondernemingen

Een kwaliteitsvol leefmilieu draagt bij om van ons Gewest een "leefbare stad" te maken. Daarom moeten de menselijke activiteiten die het milieu belasten, worden opgevolgd en becijferd. Hiertoe behoren meer bepaald alle activiteiten die een weerslag hebben op het verkeer.

Het thema "Economische actoren – Ondernemingen" van de synthese 2007-2008 (.pdf) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Balans van de bedrijfsvervoerplannen
  • Milieudruk van de activiteiten
Datum van de update: 28/05/2020