U bent hier

Focus: Vrijwillige acties van burgers en andere actoren opwekken

Milieukwesties worden vaak op een globale manier aangepakt, terwijl men ook in zijn directe leefomgeving kan ingrijpen, via kleine gebaren die een verschil maken of via individuele projecten, of door deel te nemen aan de verschillende collectieve projecten of dynamieken die direct of indirect door Leefmilieu Brussel worden aangezwengeld.

Een individuele betrokkenheid …

Kleine stroompjes vormen grote rivieren. Milieukwesties worden vaak op een globale manier aangepakt, maar ook in het dagdagelijkse leven en in de directe leefomgeving kan men iets ondernemen om de levenskwaliteit in de stad te verbeteren en te genieten van een buurt waar het goed leven is! Deze dagdagelijkse betrokkenheid kan zich uiten in kleine gebaren of individuele projecten, maar ook door bijvoorbeeld een opleiding te volgen. (meer info ...)

Aarzel niet om onze website te raadplegen voor meer informatie!

… En collectieve acties

Leefmilieu Brussel lanceert geregeld projectoproepen gericht op een betere leefbaarheid binnen een bepaalde buurt of om Brusselaars interessante opportuniteiten aan te bieden op het vlak van leefmilieu (afvalbeheer, korte productieketen voor fruit en groente, enz.)… en ook om een dynamiek op gang te brengen en het samenleven te stimuleren. Enkele voorbeelden van 2015:

De participatieve duurzame wijken

Sedert 2008 zijn Brusselse buurtbewoners zich steeds meer gaan inzetten in het kader van participatieve duurzame wijken. Het principe is simpel: samen de handen uit de mouwen steken, binnen een wijk, om te bekijken wat er moet gebeuren en concrete projecten op te zetten om de leefbaarheid te verbeteren.

(Meer info …)

Collectieve moestuinen

Een collectieve moestuin in de stad is in de eerste plaats een stukje groen, waar de natuur haar woordje meepraat en aan haar trekken komt! Daarbij draait het niet alleen om de groente- en fruitteelt, maar ook om het creëren van een plek om samen te zijn en om de groepsdynamiek bij het collectief beheer van het project.

(Meer info …)

Collectief composteren

In een stad als Brussel heeft niet iedereen toegang tot een terras of tuin om organisch afval te composteren. Steeds meer wijken organiseren dus collectief composteren in parken of op gemeenteterrein: een gelegenheid om 100% natuurlijke potgrond te recupereren en aan een gezamenlijk buurtproject deel te nemen.

(Meer info …)

De operatie 'Groene Wijken'

Niets zo goed als een stukje groen om de stad op te fleuren! Het zorgt ook voor een goede sfeer en het komt de biodiversiteit ten goede ... Daarnaast is het ook nog een mooie kans om samen iets te doen binnen een wijk. Sinds 2001 zijn er dankzij de actie 'Groene Wijken' van de vzw Inter-Environnement Bruxelles al meer dan 150 'vergroeningsacties' opgezet, met de steun van Leefmilieu Brussel.

(Meer info …)

Naast een aantal projecten waarbij de Brusselaars direct betrokken zijn, biedt Leefmilieu Brussel ook opleidingen en coördinatie met het oog op het opzetten van vrijwilligersnetwerken:

Netwerken van meester-vrijwilligers

Om de Brusselaars op weg te helpen bij het composteren of telen van eigen fruit en groente, werden netwerken opgericht: in 1998 de 'Compostmeesters' en in 2011 'Moestuinmeesters'. Deze netwerken worden gecoördineerd door beroepsmensen en tellen ondertussen al tal van leden die een specifieke opleiding volgden en hun passie en kennis vrijwillig met de Brusselaars delen (individueel of in groep).

(Meer info over de Compostmeesters  en over de Moestuinmeesters …)

Daarnaast werden uiteraard nog meer projectoproepen gelanceerd, gericht op andere instanties zoals de gemeenten, OCMW's, scholen, verenigingen en zelfs particuliere organisaties. Bijvoorbeeld:

Agenda 21 van de gemeenten

De lokale Agenda 21-programma's omvatten concrete actieplannen voor duurzame ontwikkeling. Zo kunnen lokale autoriteiten concrete acties opzetten op eigen schaal en waarbij de medeburgers worden gemobiliseerd.

(Meer info …)

Opleidingsaanbod met betrekking tot leefmilieu

“Bewust worden en handelen voor een beter leefmilieu” is een belangrijk motto dat van jongs af aan moet worden bijgebracht. Sinds 2012 steunt Leefmilieu Brussel pedagogische acties in scholen door het voorzien van begeleiding en financiële steun. Deze projecten worden toegepast in verschillende domeinen (voeding, afvalbeheer, natuur, lawaai, energie) en zijn gericht op het bewustmaken van de schoolgemeenschap en op een meer ecologisch beheer van de instelling op een bepaald werkvlak.

(Meer info …)

Thematische oproepen in het kader van milieuplannen

Er bestaan nog andere thematische projectoproepen, die openstaan voor Brusselaars, maar ook gericht zijn (zeker in de praktijk) op gemeenten, verenigingen en de beroepssector. Deze projecten bestrijken verschillende domeinen, zoals duurzame voeding, verpakkingen van voedingswaren en in winkels, afvalpreventie.

(Meer info over duurzame voeding , over verpakkingen  van voedingswaren, verpakkingen in winkels  en over afvalpreventie …)

Maar ook een betrokkenheid bij het uitstippelen van een strategie!

De inrichting van groene zones of speelruimtes

Bij verschillende projecten voor het inrichten van groene zones of speelruimtes in het Brusselse gewest werd uitgegaan van een participatieve aanpak (zie de 'parckfarm' bij het park van Thurn & Taxis, Allee du Kaai, de botanische speeltuin, park Ten Bosch, …). Doel? Een dynamiek op gang brengen waarbij lokale en regionale actoren betrokken worden bij het samen opzetten en onderhouden van de ingerichte ruimte, of het in kaart brengen van de behoeften en de mogelijkheden die een ruimte biedt in samenspraak met de verenigingen en de toekomstige gebruikers.

Het openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek heeft tot doel de bevolking in te lichten over elk project dat een impact kan hebben op een bepaalde wijk of de stad, en de mensen de kans te geven om te reageren. Het onderzoek kan betrekking hebben op verschillende projecten, elk op hun eigen schaal, van een milieuvergunning voor een geklasseerde inrichting tot een ontwerp van milieuplan (onderzoeken worden in dat geval onder meer via de nieuwspagina's op de websites van Leefmilieu Brussel en de gemeenten bekendgemaakt).

(Meer info …)

Datum van de update: 14/07/2021