U bent hier

Verslag 2011-2014

De collectie van de Verslagen van de Staat van het Leefmilieu dient om een bilan op te maken van de toestand en de evolutie van het leefmilieu van het Brussels Gewest. Dit gedetailleerd verslag over de staat van het Brussels Leefmilieu bestrijkt de jaren 2011 tot 2014.
Door te klikken op een milieudomein bekomt u de lijst van indicatoren en focuspunten die handelen over de weerhouden uitdagingen voor dat milieudomein. De onderwerpen die aan bod komen, belichten stuk voor stuk belangrijke uitdagingen voor het milieubeleid. Die zijn voor het merendeel opgebouwd rond indicatoren (cijfergegevens die met een zekere regelmaat ingezameld worden). De zogenaamde focussen zijn gebaseerd op balansen of recente studies. Wie meer informatie wil, kan via het gedeelte "Documenten" deze balansen en studies downloaden. U vindt er ook de cijfergegevens en de methodologische fiches van de indicatoren.
De uitleg over de wettelijke context en de gevolgde methodologie vindt u elders op deze site.
Dit rapport kwam tot stand in samenwerking met de thematische experten uit verschillende departementen van Leefmilieu Brussel, en enkele externe experten.

Datum van de update: 14/12/2020