U bent hier

Verslag 2003-2006

Het gedetailleerd verslag over de staat van het Brussels leefmilieu dat in 2007 werd gepubliceerd slaat op de periode van 2003 tot 2006. Door in de onderstaande inhoudstafel te klikken op de koppelingen opent u het verslag per (groot) hoofdstuk. 

Inleiding (.pdf)

 • Verslag over de staat van het leefmilieu : een informatiebron
 • Sociaal-economische context: sleutelfactoren voor het Brussels milieu

Kwaliteit van het leefmilieu en levenskwaliteit

Duurzaam beheer van de hulpmiddelen

Klimaatwijziging (.pdf)

Preventie en beheer van de milieurisico's (.pdf)

 • Risico’s die verband houden met de ingedeelde inrichtingen
 • Risico’s die verband houden met het gebruik en de bereiding van chemicaliën en chemische preparaten
 • Risico’s die verband houden met de niet-ioniserende stralingen
 • Preventie van de overstromingen door zomerse onweersbuien
 • Risico’s die verband houden met de bodemverontreiniging
 • Risico’s die verband houden met bepaalde planten- en dierenplagen in de openbare ruimten

Milieubeleid en -beheer (.pdf)

 • Integratie van de milieudoelstellingen in de huidige Brusselse beleidslijnen en programma’s
  • Vervoer en leefmilieu
  • Eco-constructie en leefmilieu
  • Tewerkstelling en leefmilieu
 • Informatie en bewustmaking van de burgers en andere "stakeholders"
 • Planning en betrokkenheid van het publiek in het beslissingsproces
 • Reglementering
 • Milieu-uitgaven en economische instrumenten
 • Onderzoek m.b.t. het beheer van het urbaan milieu
 • Intra- en supraregionale relaties
Datum van de update: 11/12/2020