• Voedselverspilling

    De wereldwijde en lokale voedselverspilling is verontrustend. Meer dan een derde van het voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, wordt verspild of gaat verloren. Het is een probleem dat iedereen aangaat: van de producent tot de consument, over de voedselindustrie, de distributie en de horeca.

    Wat kunnen we doen tegen voedselverspilling? Preventie aan de bron is een absolute prioriteit. We moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het voedsel in het menselijke voedingscircuit blijft. Concreet betekent dit dat de productie van voedseloverschotten moet worden vermeden of verminderd en waar dit niet mogelijk is moeten voedselschenkingen of de verwerking voor menselijke consumptie worden aangemoedigd.

    Leefmilieu Brussel ontwikkelt en ondersteunt reeds meerdere jaren acties en tools voor verschillende doelgroepen om voedselverspilling te vermijden.