• Financiële hulp

  Premies, subsidies, belastingaftrek ... Er is heel wat overheidssteun voor milieuvriendelijke investeringen of investeringen voor onderzoek en ontwikkeling om de impact van uw activiteiten op het leefmilieu te beperken.

  Het Brussels Gewest heft overigens taksen op de ingedeelde inichtingen en dossierrechten voor de milieuvergunningen. Alle details over deze voordelen of verplichtingen vindt u in deze rubriek.

  We houden eraan u te melden dat we voor veel dossiers evolueren naar een stelsel met projectoproepen voor de toekenning van subsidies.

  Als die projectoproepen zullen worden gelanceerd, zal er apart over worden geïnformeerd op de website van Leefmilieu Brussel.

  Dankzij die benadering zou het mogelijk moeten zijn de impact van het gevoerde beleid te verbeteren en de participatie van het netwerk van verenigingen op zo billijk mogelijke wijze uit te breiden.
  De procedure voor de toekenning van de subsidies dreigt vanaf begin dit jaar overigens enigszins te worden verlengd, met name om de analyse van de toekenningsvoorwaarden te perfectioneren.
  We vestigen alvast uw aandacht op dit element en moedigen u aan te anticiperen op uw eventuele subsidieaanvragen, waarvoor de procedures gedetailleerd worden op de website van Leefmilieu Brussel.