• Financiële hulp

    Premies, subsidies, belastingaftrek... Er is heel wat overheidssteun voor milieuvriendelijke investeringen of investeringen voor onderzoek en ontwikkeling om de impact van de activiteiten op het leefmilieu te beperken. 

    Voor bepaalde thema’s of specifieke doelgroepen verloopt de toekenning van de subsidies soms via het stelsel van de projectoproepen. Dit systeem maakt het mogelijk de impact van het gevoerde beleid te verbeteren en de participatie uit te breiden naar nieuwe actoren op het terrein. 
    Als die projectoproepen worden gelanceerd, zal dit worden meegedeeld op de website van Leefmilieu Brussel.

    De procedure voor de toekenning van de subsidies is verlengd en kan tot 6 maanden duren, met name om de analyse van de toekenningsvoorwaarden te perfectioneren.
    We vestigen alvast uw aandacht hierop en moedigen u aan te anticiperen op uw eventuele subsidieaanvragen, waarvoor de procedures hierna worden gedetailleerd.