Workshop “Zero afval binnen het bereik van alle voedings- en horecazaken” - Inschrijvingen

Datum en plaats van het evenement: videoconferentie via Zoom op 27/09/2021 van 15u-17u – u zal vóór de workshop een mail met de link krijgen om deel te nemen.

1. Taal:
2. Sector:
(om de link naar de workshop te ontvangen)

U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens verwerkt om u te kunnen contacteren in het kader van bovenvermelde workshop (versturen van de link naar de online meeting, versturen van didactisch materiaal). Uw gegevens worden bewaard tot en met de dag waarop het didactisch materiaal verstuurd wordt (uiterlijk 1 week na de workshop).

U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail: zerowasteretail@leefmilieu.brussels of per post (Leefmilieu Brussel, Departement Grondstoffen en Afval, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).