Vragenlijst StreetBees

Om de wilde bijen te beschermen, zoeken Leefmilieu Brussel en het Laboratorium voor Functionele en Evolutionaire Entomologie (Uliege) naar de nestplaatsen die aanwezig zijn in de Brusselse voetpaden. 
Uw deelname aan dit onderzoek kan ons daarbij helpen.

Gaat u ermee akkoord dat er in het kader van deze studie opnieuw contact met u wordt opgenomen? *
Foto van de nestplaats
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.

U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens verwerkt voor de solitaire bijen nesten te tellen die aanwezig zijn in de Brusselse stoepen. Uw gegevens worden bewaard gedurende 12 maanden.
U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (natuur@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Divisie Groenbeheer, Dienst natuurontwikkeling, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).