Vragenlijst: inventarisering van de bestaande geothermische installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het EFRO BruGeo-project, waarvan Leefmilieu Brussel partner is, beoogt de toepassing van ondiepe geothermie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten. De verwezenlijking van een gedetailleerd kadaster van de bestaande installaties in Brussel en de kenmerken ervan is een belangrijk middel om deze doelstelling te bereiken. Eerst en vooral zal een dergelijk kadaster ons de mogelijkheid bieden een kaart van de bestaande installaties op te stellen en deze techniek zichtbaar te maken. Anderzijds zal de kennis van de technische kenmerken van de installaties ons toelaten de kaart van het geothermisch potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die we momenteel ontwikkelen te vergelijken met de bestaande installaties.

Als u slechts een deel van de gevraagde informatie kent, gelieve ons dan enkel de informatie waarover u beschikt te bezorgen.  Andere informatie die u relevant lijkt kan u uiteraard op het einde van de vragenlijst meedelen. 
 
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.