Vragenlijst feedback zadenkit

1) Heeft u de zaden uit de kit van Leefmilieu Brussel geplant?
Indien nee, waarom niet?
Gaat u de kit volgend jaar opnieuw vragen?
Het spijt ons. Elk jaar zijn er enkele deelnemers die de kit niet ontvangen en we weten niet hoe dit komt. We hopen in elk geval dat u het volgend jaar opnieuw probeert!
2) Hebt u reeds uw eigen groenten geteeld vóór u het avontuur met de zadenkit bent aangegaan?
3) Op welke oppervlakte hebt u de zaden van komkommer, bieten en sla geteeld?
4) In welk type van moestuin heeft u de zaden van de kit geplant? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, indien u geen optie vindt die exact met uw situatie overeenkomt, selecteer dan de optie die het dichtst in de buurt komt).
5) Hebt u eventueel binnen gezaaid vooraleer de zaadkiemen buiten werden geplant?
6) Hoe zou u de productie en oogst van uw komkommers beschrijven?
7) Hoe zou u de productie en oogst van uw veelkleurige bieten beschrijven?
8) Hoe zou u de productie en oogst van uw snijsla beschrijven?
9) Welke eventuele problemen bent u tegengekomen in uw moestuin? Wat de komkommers betreft:
9) Welke eventuele problemen bent u tegengekomen in uw moestuin? Wat de snijsla betreft:
9) Welke eventuele problemen bent u tegengekomen in uw moestuin? Wat de veelkleurige bieten betreft:
10) Kent u het netwerk van de Moestuinmeesters?
12345
de keuze van het zaigoed
1=helemaal niet tevreden; 5=zeer tevreden
12) Wat kan er worden verbeterd in de keuze van het zaaigoed? Het moet...
13) Welke van de 2 volgende kits zou u kiezen?
Dit jaar en de voorgaande jaren werden 3 soorten groenten in een kit aangeboden. Deze werden gekozen met het doel om geschikt te zijn voor elk type Brusselse moestuin. Omdat het compromis niet eenvoudig is, hebben we dit jaar het idee om 2 kits voor te stellen, zodat de variëteiten van de ene of de andere beter aangepast zijn aan elke groentetuin.
14) Waar heeft u de nodige technische informatie gevonden om te telen?
15) Bent u van plan uw groenteproductie voort te zetten?
12345
uw beoordeling van de kit « Mijn moestuin in de stad »
1=helemaal niet tevreden; 5=zeer tevreden
17) Zou u de zadenkit aan uw omgeving aanbevelen?
19) Hoe heeft u over de zadenkit horen spreken?
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.