Neem deel aan het openbaar onderzoek van 23 november 2015 tot 31 mei 2016

 
1 Start 2 Pijler 1 3 Pijler 2 4 Pijler 3 5 Pijler 4 6 Pijler 5 7 Pijler 6 8 Pijler 7 9 Pijler 8 10 Bonus 11 Volledig
0%

De kwaliteit van de waterlopen, de sanering van afvalwater, overstromingen:  WELKE ACTIES?

Het Waterbeheerplan streeft ernaar de impact van de menselijke activiteiten op de oppervlaktewateren en het grondwater te verminderen (preventie en beperking van verontreiniging, bevorderen van duurzaam watergebruik, bescherming van het leefmilieu, verbetering van de toestand van de aquatische ecosystemen, beperking van de gevolgen van overstromingen, enz.) om de milieudoelstellingen ( de "goede staat" van de waterlichamen) te halen die in de Europese en Brusselse wetgevingen zijn vastgesteld.

Elke mening telt wanneer we met meer dan een miljoen Brusselaars zijn...

U beslist vandaag over de toekomst van het water!

De documenten die aan het openbaar onderzoek worden onderworpen, beogen op een geïntegreerde en globale manier te beantwoorden aan alle uitdagingen waarmee het waterbeheer te maken heeft, zoals de kwaliteit van onze waterlopen en vijvers, de bescherming van de grondwaterreserves en de preventie en het beheer van de risico's op overstromingen.

Hiervoor worden 8 pijlers gepland om te beantwoorden aan de uitdagingen die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïdentificeerd zijn.  Geef ons uw mening over deze actievoorstellen!

Om de vragenlijst te kunnen beantwoorden, is het nodig dat u de documenten over het Waterbeheerplan hebt gelezen en  ten minste de brochure met de niet-technische samenvatting.  Aarzel niet om de woordenlijst te raadplegen voor de meer technische termen. 

Alle opmerkingen, vaststellingen en suggesties kunnen ook schriftelijk worden bezorgd aan:

Leefmilieu Brussel – Openbaar onderzoek "Waterbeheerplan"

Thurn & Taxis-site - Havenlaan 86C/3000 -

1000 Brussel

of via e-mail

telefonisch op 02/775.75.75

Algemeen - profiel van de deelnemer
Het Waterbeheerplan 2016-2021 in zijn geheel
Het ontwerp van Maatregelenprogramma van het Waterbeheerplan stelt acties voor die moeten worden uitgevoerd tegen eind 2021 om te beantwoorden aan de talrijke uitdagingen rond het waterbeheer en het beheer van overstromingsrisico's in het Brusselse deel van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde.
 Mening
1. zijn coherent met de problemen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te maken heeft.
2. zijn aangepast om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater te beschermen en te verbeteren.
3. zijn aangepast om de levende en gediversifieerde aquatische biotopen te beschermen en te herstellen.
4. zijn aangepast om het water op een collectieve manier te beheren.
5. zijn coherent met de rest van het politieke beleid.
6. laten toe om onze menselijke en financiële middelen op een coherente, billijke en efficiënte manier aan te wenden.
(Max. 500 tekens)
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.