Modelfiche getuigenis - inspirerend project

Historiek? Wanneer werd het gecreëerd? Wie nam het initiatief? Waarom? Hoeveel personen zijn erbij betrokken? Wat wordt er georganiseerd? Voor welke doelgroep(en)? Hoe vaak? Wat zijn de verwachte resultaten?
Steun
Werd u voor dit project gesteund door Leefmilieu Brussel? *
Voor meer info
Illustratie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 16 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Foto’s van de activiteiten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 16 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 16 MB.
Toegestane bestandstypen: avi mov mp3 ogg wav.
Hoe kan dit project andere personen inspireren om te gaan voor zero afval? Wat zijn de voordelen voor de projectbeheerder en waarom zouden anderen kunnen deelnemen aan een projectoproep van Leefmilieu Brussel? Wat heeft het project de doelgroep bijgebracht? Hoe helpt dit in de overgang naar zero afval?
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.