Met z’n allen naar Parijs voor het klimaat!

U weet het wellicht al: er wordt beslist over de toekomst van het klimaat tijdens de conferentie in Parijs (COP21) in december. Er zal een internationaal klimaatakkoord moeten worden ondertekend tijdens de conferentie. Het belang ervan voor de planeet is enorm.

Zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen, is de mars naar Parijs geannuleerd. Op dit moment hebben we geen enkele officiële informatie omtrent een eventuele alternatieve mars in België.

Maar u kan blijven actie ondernemen door deel te nemen aan onze virtuele mars!

Was u van plan om naar Parijs te gaan? Laat u niet tegenhouden!

Te voet, met de step, de fiets, de trein… vervang kilometers die u anders met de wagen aflegt en leg de 350 km richting Parijs virtueel af. U kunt tussen 15 september en 27 november een maximum aantal kilometers afleggen.

Verplaatst u zich al op een andere manier dan met de wagen? Ook dan kunt u deelnemen!

Neem nu deel!

Vul het onderstaande formulier in*.

Engageer u om een bepaald aantal km af te leggen of registreer elke dag het aantal km dat u met een milieuvriendelijk vervoermiddel heeft afgelegd.

Elke km telt! 330 km afgelegd = 1 bijkomende virtuele deelnemer voor de klimaatmars van 29 november.

km
Infos CE
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.
10 km werd al afgelegd
= 0 bijkomende virtuele deelnemers aan de klimaatmars

Leefmilieu Brussel neemt deel aan de "klimaatbeweging" en ondersteunt CLIMATE EXPRESS.

*Leefmilieu Brussel garandeert het respect voor en de bescherming van de privacy; er zullen geen gegevens aan derden worden bezorgd