U bent hier

Klachtenformulier Dierenwelzijn

Bent u getuige van verwaarlozing of mishandeling van een dier? U kunt een klacht indienen bij de bevoegde overheidsdienst.

Informeer u!

We zijn niet allemaal even gevoelig voor dierenwelzijn. Het is dus beter om zich te informeren en na te gaan wat de wet hierover zegt. Wat zijn bijvoorbeeld de minimaal vereiste afmetingen voor hondenkennels? Spreken we van verwaarlozing als een paard in de winter op de weide staat zonder beschutting? Mag een slang thuis gehouden worden? Contacteer het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel voor al uw vragen met betrekking tot dierenwelzijn.

Geef verwaarlozing aan

Katten, honden, pony’s paarden, ezels, konijnen of hamsters… Merkt u huisdieren op, bij iemand thuis of in een winkel, met wonden die niet verzorgd worden, onaangepaste of te kleine huisvesting, slecht verzorgd, ondervoed of in onhygiënische omstandigheden? Als u weet wie de eigenaar van de dieren is en de precieze situatie kent, vul dan het formulier hieronder in.

Als u niet over de nodige informatie beschikt, of in geval van nood, richt u dan meteen tot de lokale politie.

Het departement dierenwelzijn kan u niet helpen in de volgende gevallen:

  • Gevaarlijke hond: contacteer de lokale politie
  • Overlast door hondengeblaf: contacteer de lokale politie
  • Verloren hond: contacteer de asielen of de lokale politie
  • Bestrijding van dierziektes: contacteer de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • CITES (handel in bedreigde diersoorten): contacteer de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Wilde dieren: contacteer het Departement Groene Ruimten en Biodiversiteit van Leefmilieu Brussel
  • Zwerfkatten: contacteer uw gemeente
Uw gegevens
Gelieve ons uw gegevens te bezorgen
Invullen als het om een ander land dan België gaat
Telefoon of gsm
Uw waarnemingen
Gelieve ons de volgende informatie over uw waarnemingen te bezorgen
Kunt u daarvoor enkele (digitale) foto’s toevoegen ?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Locatie
Kunt u ons informeren over de locatie van het dier op het moment van uw waarnemingen
Verantwoordelijke persoon of de instelling
Gelieve ons de volgende inlichtingen over de verantwoordelijke persoon van het dier mee te delen (Als u de gegevens van de verantwoordelijke persoon niet kent, raden we u aan u tot de lokale politie te wenden. Die is ook bevoegd voor dierenwelzijn)
Diensten contact opgenomen
Hebt u contact opgenomen met andere diensten? Zo ja, welke?
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.