Inschrijvingsformulier voor de opleidingen « Good Food-kantine » – 2020

Voordat je het formulier verstuurt, ga nog eens na of je wel degelijk deel uitmaakt van het doelpubliek. De praktische opleidingen zijn enkel voor keukenpersoneel. De thematische opleidingen staan open voor iedereen die in de instelling werkt. Denk eraan dat inschrijving verplicht is voor de maaltijd van de thematische opleidingen waarvan het praktische deel ‘s namiddags doorgaat.

Informatie over de deelnemer
Informatie over de instelling
Is de instelling (kruis aan): *
Ik schrijf me in
voor de volgende opleidingen *
Ik wens deel te nemen aan de maaltijd van de 11/09/20 om 12 uur *
Ik wens deel te nemen aan de maaltijd van de 5/10/20 om 12 uur - Opleiding Bevoorrading via overheidsopdrachten *
Ik wens deel te nemen aan de maaltijd van de 5/10/20 om 12 uur - Salon leveranciers *
Ik wil informatie ontvangen over de andere activiteiten van Leefmilieu Brussel rond kantines *
In dat kader geef ik aan Leefmilieu Brussel toestemming om me per mail te contacteren (maximum één mail per maand).
Ik schrijf me in voor de Good Food nieuwsbrief. *

Informatie over de verwerking van de gegevens

U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens verwerkt voor de deelname aan de opleidingen. Uw gegevens worden bewaard in het kader van de opleidingscycli Good Food kantines.

U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (helpdeskkantine@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Joke De Ridder, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).