Inschrijvingsformulier Begeleiding scholen 2021-2022 secundair onderwijs

1e stap: identificatie van de school
Adres van de school
Onderwijs *
Meerdere antwoorden mogelijk
Onderwijstype *
Onderwijsnet *
2e stap: het projectteam
Persoon die het project zal aansturen
Andere betrokkenen (leerkrachten, directie, conciërge, onderhoudspersoneel, ouders, …)
Leerlingen die zullen deelnemen aan het project
3e stap: uw school en duurzaamheid
Is uw school al geregistreerd als MOS-school? *
Mag een MOS-begeleider u hieromtrent contacteren? *
4e stap: het thema
Hoe hebt u dit aanbod gevonden? *
Ik bevestig hierbij dat we ons engageren voor dit project. We zullen tijd maken voor overleg met collega’s en de begeleiders en ons inzetten voor de acties die we zullen plannen. *
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.