Inschrijvingsformulier Animatiecycli 2016-2017

Hieronder vindt u het inschrijvingsformulier voor de nieuwe animatiecycli 2016-2017 van Leefmilieu Brussel. Eerst dient u uw school op te geven. Bent u leerkracht in verschillende scholen en wilt u voor elke school telkens uw klassen inschrijven, vul dan één formulier per school in.

Daarna kunt u de leeftijdsgroep van uw leerlingen selecteren (de exacte klas geeft u later op).

Als 3e stap vult u een tabel in. Bij elk thema wordt de manier van inschrijven herhaald.

Inschrijvingsreglement:

 • Per klas kan er één animatiecyclus worden toegekend.
 • Een school mag tot 4 animatiecycli aanvragen, over verschillende thema's of over hetzelfde thema (behalve voor de cycli over geluid: max. 2/school). Voor de cycli rond afval moeten zich evenwel minstens 2 klassen per school inschrijven.
 • We wijzen u er graag nog eens op dat de leerkrachten die de cyclus in hun klas laten plaatsvinden niet enkel aanwezig moeten zijn, maar ook actief moeten deelnemen! Daarom wordt er voor elke gereserveerde cyclus verzocht om een contact met de klastitularis of de leraar die de klas zal begeleiden vast te leggen. Reserveringen door één enkele leerkracht van 4 cycli worden niet meer aanvaard als deze leraar de 4 ingeschreven klassen niet begeleidt. Een leraar van het middelbaar of een leraar zedenleer in de lagere school mag evenwel slechts één contactpersoon opgeven als hij-/zijzelf alle animatiecycli bijwoont.
 • De cycli worden naargelang de beschikbaarheid toegekend. Bent u geïnteresseerd in een tweede thema, dan mag u ons dat gerust melden. Leefmilieu Brussel houdt zich het recht voor slechts een deel van de gevraagde animatieactiviteiten toe te kennen.
 • Deze cycli zijn volledig gratis! We herinneren u er wel aan dat de animatoren soms een erg strakke timing hebben. We vragen u dan ook rekening te houden met de data die u voor de animatieactiviteiten hebt afgesproken.
 • Op het einde van het jaar zullen we u vragen een beoordelingsformulier over de cyclus in te vullen. 
1e stap : Schoolgegevens
Adres van de school
Onderwijs *
2e stap : Keuze van de leeftijdsgroep
3e stap : Keuze van het thema per klas

Kies 1 tot 4 cycli uit de 4 voorgestelde thema's (4 klassen per school kunnen een animatiecyclus volgen, over verschillende thema's of hetzelfde thema). U dient de naam en de contactgegevens van de leerkracht die de cyclus zal volgen op te geven. De cycli worden naargelang de beschikbaarheid toegekend. Hebt u interesse voor een ander thema, meld het ons dan!

 • Afval: we bieden de cyclus rond afval aan vanaf de 3ekleuterklas. In deze cyclus zitten 4 animatieactiviteiten van 1 uur 30’ tot 2 uur. Vooraf vindt er overleg met de leerkracht(en) plaats. Indien u dat wenst en al naargelang uw behoeften is er mogelijkheid tot een 4eontmoeting. De scholen krijgen de suggestie om minstens 2 klassen de animatiecyclus te laten volgen. Zo geraakt het project gemakkelijker van de grond en kunnen de leerkrachten elkaar hierbij onderling motiveren en steunen.
 • Voeding: de animatiecyclus wordt aangeboden vanaf de 1e kleuterklas. Deze cyclus omvat minstens 3 animatieactiviteiten van 2 uur, met vooraf overleg met de betrokken leerkracht(en) en mogelijkheid tot een 4e animatieactiviteit naar keuze. Per school kunnen 1 tot 4 klassen deze animatiecyclus krijgen.
 • Geluid: de cyclus omtrent geluid wordt aangeboden vanaf de 2e kleuterklas. Er zitten 3 animatieactiviteiten van 2 uur tot een voormiddag in. Vooraf vindt er overleg met de leerkracht plaats en op het einde is er een evaluatiemoment. Voor de andere leerkrachten en/of het toezichthoudende personeel wordt er een "geluidsmiddag" voorzien. Per school worden er maximaal 2 geluidscycli toegekend.
 • Energie: de cyclus omtrent energie wordt aangeboden vanaf de 2 kleuterklas. In deze cyclus zitten 4 animatieactiviteiten van 1 tot 2 lestijden van 50 min. (voor de kleuterklassen: 1 lestijd per animatieactiviteit). Vooraf vindt er overleg met de betrokken leerkracht(en) plaats. Indien u dat wenst en naargelang uw behoeften is er mogelijkheid tot een bijkomende animatieactiviteit. Per school kunnen 1 tot 4 klassen deze animatiecyclus krijgen.
 Cyclus 1Cyclus 2Cyclus 3Cyclus 4
1e themakeuze
2e themakeuze
Klas
Les waarbinnen de cyclus kadert
E-mail van de leerkracht die de cyclus zal volgen
Naam van de leerkracht die de cyclus
Tel. van de leerkracht die de cyclus zal volgen
Meest geschikte moment om de leerkracht te bereiken

Kies 1 tot 4 cycli uit de 4 voorgestelde thema's (per school kunnen 4 klassen een animatiecyclus volgen, rond verschillende thema's of eenzelfde thema). U dient de naam en de contactpersoon van de leerkracht die de cyclus zal volgen op te geven. De cycli worden naargelang de beschikbaarheid toegekend. Hebt u interesse voor een ander thema, meld het ons dan!

 • Afval: in deze cyclus zitten 4 animatieactiviteiten van een halve dag. Vooraf vindt er overleg met de leerkracht(en) plaats. Indien u dat wenst, is er mogelijkheid tot een 5e animatieactiviteit in de vorm van een "audit". De scholen krijgen de suggestie om minstens 2 klassen de animatiecyclus te laten volgen. Zo geraakt het project gemakkelijker van de grond en kunnen de leerkrachten elkaar hierbij onderling motiveren en steunen. 
 • Voeding: deze cyclus omvat minstens 3 animatieactiviteiten van een voormiddag, met vooraf overleg met de betrokken leerkracht(en) en mogelijkheid tot een 4e animatieactiviteit naar keuze. Per school kunnen 1 tot 4 klassen deze animatiecyclus krijgen.
 • Geluid: in deze cyclus zitten er 5 animatieactiviteiten van 2 uur tot een voormiddag. Volgens het vermogen van de leerlingen om zich in te zetten voor een groot project kan de cyclus tot 3 animatieactiviteiten worden ingekort. Vooraf vindt er overleg met de leerkracht plaats en op het einde is er een evaluatiemoment voorzien. Voor de andere leerkrachten en/of het toezichthoudende personeel wordt er eveneens een "geluidsmiddag" georganiseerd. Per school worden er maximaal 2 geluidscycli toegekend.
 • Energie: in deze animatiecyclus zitten 4 animatieactiviteiten van 3 lestijden (50 min.) die in functie van het niveau van de klas kunnen uitlopen tot 4 lestijden. Vooraf vindt er overleg met de betrokken leerkracht(en) plaats. Indien u dat wenst en naargelang uw behoeften is er mogelijkheid tot een bijkomende ontmoeting. Per school kunnen 1 tot 4 klassen deze animatiecyclus volgen.
 Cyclus 1Cyclus 2Cyclus 3Cyclus 4
1e themakeuze
2e themakeuze
Klas
Les waarbinnen de cyclus kadert
E-mail van de leerkracht die de cyclus zal volgen
Naam van de leerkracht die de cyclus
Tel. van de leerkracht die de cyclus zal volgen
Meest geschikte moment om de leerkracht te bereiken

Kies 1 tot 4 cycli uit de 3 voorgestelde thema's (per school kunnen 4 klassen een animatiecyclus volgen, rond verschillende thema's of eenzelfde thema). Voor het secundair onderwijs is er nog geen aangepaste animatiecyclus over het thema geluid.

U dient de naam en de contactpersoon van de leerkracht die de cyclus zal volgen op te geven. De cycli worden naargelang de beschikbaarheid toegekend. Hebt u interesse voor een ander thema, meld het ons dan! 

 • Afval:  in deze cyclus zitten er 3 animatieactiviteiten (1 x 3 uur, 1 x 2 uur en 1 x 1 uur). Vooraf vindt er overleg met de leerkracht(en) plaats. Indien u dat wenst, is er mogelijkheid tot een 4e animatieactiviteit in de vorm van een "audit" (2 uur). De scholen krijgen de suggestie om minstens 2 klassen de animatiecyclus te laten volgen. Zo geraakt het project gemakkelijker van de grond en kunnen de leerkrachten elkaar hierbij onderling motiveren en steunen.
 • Voeding: deze cyclus omvat minstens 3 animatieactiviteiten van 2 lestijden, met vooraf overleg met de betrokken leerkracht(en) en mogelijkheid tot een 4e animatieactiviteit naar keuze. Per school kunnen 1 tot 4 klassen deze animatiecyclus aanvragen.
 • Energie:  in deze cyclus zitten 3 animatieactiviteiten van 2 lestijden van 50 min. Vooraf vindt er overleg met de betrokken leerkracht(en) plaats. Indien u dat wenst en naargelang uw behoeften is er mogelijkheid tot een bijkomende ontmoeting. Per school kunnen 1 tot 4 klassen deze animatiecyclus volgen.
 Cyclus 1Cyclus 2Cyclus 3Cyclus 4
1e themakeuze
2e themakeuze
Klas
Les waarbinnen de cyclus kadert
E-mail van de leerkracht die de cyclus zal volgen
Naam van de leerkracht die de cyclus
Tel. van de leerkracht die de cyclus zal volgen
Meest geschikte moment om de leerkracht te bereiken
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.