Inschrijving participatieve workshop 25.2 (18-21u)

INSPRAAKMOMENTEN VOOR EEN BETER WATERBELEID!

Water is een essentiële levensbron ...
Wat kunnen wij beter doen, zodat u ervan kunt genieten? Wat vindt u het belangrijkste voor het behoud van de kwaliteit? Welke plaats heeft water in uw dagelijkse leven?

Leefmilieu Brussel wil de burgers en de watersector in Brussel breed mobiliseren. 

Waarom? Omdat we u actief willen betrekken bij de uitwerking van het nieuwe Waterbeheerplan (WBP) 2022-2027 voordat we belangrijke beslissingen nemen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat het WBP een concreet instrument is voor alle Brusselaars.

Opmerking: de gegevens die u invult op dit formulier zijn volledig anoniem en vertrouwelijk. Ze worden in geen enkel geval overgemaakt aan derden.

Gender *
Leeftijd *
Opleiding *
Hebt u aan de eerste participatieve bijeenkomst op 26 november 2020 deelgenomen? *
Tot welke groep behoort u? *
Over welk toestel beschikt u voor uw deelname aan de online inspraaksessie? *

Uw persoonsgegevens worden door Leefmilieu Brussel and zijn dienstverlener Ecores verwerkt met het oog op het opstellen van het actieplan voor het volgende Waterbeheersplan voor het Brussels Gewest, in overeenstemming met Kaderordonnatie Water. (De met een sterretje (*) gemarkeerde gegevens zijn nodig om uw aanvraag in te vullen. Deze kan niet in aanmerking worden genomen als ze niet zijn ingevuld.) Uw gegevens worden bewaard tot het waterbeheersplan 2022-2027 is afgerond.

U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (eau_water@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Water Afdeling, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).