Enquête over de bodem in Brussel: laten we duurzaam bodembeheer toepassen om klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan

Waarschuwingsbericht

Dit formulier kan niet meer ingediend worden.

De bodem, een niet-hernieuwbare hulpbron, is van essentieel belang voor de mens en zijn omgeving. Hij speelt een belangrijke rol voor ons voedsel, voor onze gezondheid en voor ons welzijn… Hij draagt bij tot de ontwikkeling van de biodiversiteit en de landbouw, tot de regulering van de watercyclus en tot de strijd tegen de klimaatverandering.

Naast de bodemverontreinigingsproblemen die Brussel de afgelopen 15 jaar heeft aangepakt, worden bodems ook blootgesteld aan tal van andere bedreigingen, zoals onder andere bodemverzegeling als gevolg van zware verstedelijking, bodemverdichting en verlies van organisch materiaal en biodiversiteit.

De Good Soil-strategie is gericht op een beter bodembeheer en -behoud. Deze strategie zal rekening houden met alle functies van de bodems, hun variabiliteit en complexiteit en het gamma van de verschillende afbraakprocessen waarvan ze het voorwerp uitmaken zonder daarbij de sociaaleconomische aspecten uit het oog te verliezen. Concreet zullen de ecosysteemdiensten (= natuurvoordelen) van de bodems worden geëvalueerd om te kunnen zorgen voor gerichte en aangepaste acties op het grondgebied van het Gewest. Alle deelnemende partijen en in het bijzonder de burgers zullen door sensibiliseringsacties en maatregelen bij deze nieuwe strategie betrokken worden om hen aan te moedigen de kwaliteit van de hen omringende bodems te beschermen en te verbeteren. 

Het doel van dit nieuwe duurzame en geïntegreerde bodembeheer is de leefomgeving van de Brusselaars verder te verbeteren door kwetsbare ondergrond waarop ze leven te beschermen.

Deze enquête is toegespitst op de relatie tussen de Brusselaars en de bodem in hun buurt en wil nagaan wat hun bezorgdheden en verwachtingen zijn. Het moet helpen bij het verfijnen van de nieuwe Good Soil-strategie, waarin milieu-, sociale en economische aspecten moeten worden geïntegreerd met het oog op een betere instandhouding en een beter gebruik van de bodem.