Ontdek in Brussel:

Zero Afval-project: Maison des Sourds

De FÉDÉRATION ROYALE DES ASSOCIATIONS DE SOURDS DE BRUXELLES ET DES FAUBOURGS FASB, ook wel Maison des Sourds genoemd, is een vereniging die sociaal-culturele activiteiten in gebarentaal aanbiedt. Onlangs werd het project ‘Toegankelijke workshops en bezoeken voor doven’ gestart om de bewustwording rond Zero Afval te vergroten.

Een betrokken gemeenschap van doven

Het Maison des Sourds had als wens om de groep van dove mensen voor te lichten over de afvalproblematiek, en zo ontstond het project ‘Toegankelijke workshops en bezoeken voor doven’. Omdat dove mensen moeilijkheden hebben met het begrijpen van geschreven informatie (schrijven is in wezen gebaseerd op horen), kunnen ze niet adequaat handelen. Dit initiatief stelt de gemeenschap van doven dus in staat om op de hoogte te blijven van het thema Zero Afval, zodat ze op gelijke voet met horenden kan handelen. Het project is georganiseerd rond 3 assen: afvalsorteer- en afvalverminderingsactiviteiten, recyclage- en herstelactiviteiten, bezoeken aan sorteer- en recyclagecentra. Het project combineert bezoeken en workshops om zo aan te leren hoe de deelnemers het zelf kunnen doen. Het project duurt 20 maanden en in principe zou er elke maand een Zero Afval-activiteit moeten worden georganiseerd.

Om het te kunnen, moet men het eerst zien

Deze workshops maken het mogelijk de deelnemers te bereiken. Toen ze bijvoorbeeld een bezoek brachten aan Recyclis1, waren ze onder de indruk van de hoeveelheid afval en toonden ze zich gevoelig voor de hygiënische en arbeidsomstandigheden van de werknemers. Een visueel overzicht van het proces helpt om het bewustzijn over het belang van goede afvalsortering te verhogen.

Met dit project kan de groep dove mensen een volwaardige speler worden op het gebied van Zero Afval. De workshops en bezoeken moedigen hen aan om hun overtuigingen of vooroordelen over afval te herzien. Het Maison des Sourds is ervan overtuigd dat het informeren van doven over initiatieven rond Zero Afval (compostering, voeding in bulk, tweedehandswinkels, ...) hen meer mogelijkheden zal bieden om op te treden als ecologisch verantwoordelijke burgers.

Project ondersteund in het kader van de projectoproep Zero Afval

 

1. Recyclis: Sorteercentrum voor PMD en papier-karton in het Brussels Gewest

Adresgegevens

38 Saksen-Coburgstraat
1210 Sint-Joost-ten-Node

News

 • 22/11/2021

  Aan alle trotse Brusselaars: verklein de afvalberg van jouw stad

 • 04/11/2021

  Voedselverspilling tegengaan: een gebaar binnen ieders bereik! Neem deel aan onze gratis workshops

 • 01/09/2021

  Dertiende editie van de Europese Week van de Afvalvermindering!

 • 23/06/2021

  Schrijf je in voor Food Waste Mission BXL, en verminder voedselverspilling met 30%!

 • 18/06/2021

  De evenementenagenda is er voor u!