Ontdek in Brussel:

Zero Afval Challenge voor het personeel van het OCMW van Anderlecht

Initiatie van 3 maanden rond Zero Afval voor het personeel van het OCMW van Anderlecht.

Via een gepersonaliseerde begeleiding van de werknemers van het OCMW wil het project een Zero Afval-dynamiek in de administratie aanmoedigen door het personeel te sensibiliseren en een actieve Zero Afval-aanpak te bevorderen.  

Gedurende 3 maanden nemen de deelnemers van de Challenge deel aan thematische vergaderingen met het oog op het delen van ervaringen, “Do It Yourself”- workshops, het bezoeken van inspirerende plaatsen in Anderlecht en gezellige momenten om de wedijver tussen de collega’s te bevorderen.  

1 keer per week wegen de deelnemers hun afval en voeren ze hun gegevens in op het internet via de virtuele coachingtool van Leefmilieu Brussel.  

Naast het aanmoedigen van een ZA-aanpak, zowel thuis als op het werk, heeft het project tot doel de verworven kennis te valoriseren om gedragswijzigingen bij de begunstigden van het OCMW tot stand te brengen en een ZA-dynamiek te creëren op het grondgebied van Anderlecht, ter aanvulling van de inspanningen die een jaar eerder door de gemeente Anderlecht waren geleverd

Project ondersteund in het kader van de projectoproep van de lokale overheden

News

 • 22/11/2021

  Aan alle trotse Brusselaars: verklein de afvalberg van jouw stad

 • 04/11/2021

  Voedselverspilling tegengaan: een gebaar binnen ieders bereik! Neem deel aan onze gratis workshops

 • 01/09/2021

  Dertiende editie van de Europese Week van de Afvalvermindering!

 • 23/06/2021

  Schrijf je in voor Food Waste Mission BXL, en verminder voedselverspilling met 30%!

 • 18/06/2021

  De evenementenagenda is er voor u!