Ontdek in Brussel:
Cogénération : ULB Solbosch

Warmtekrachtkoppeling : ULB Solbosch

Een warmtekrachtkoppeling gekoppeld aan een warmtenet dat maar liefst 20 gebouwen verwarmt

Gebouwtype: universiteitscampus (Université Libre de Bruxelles)
Jaar van installatie: 2003
Installatie: warmtekrachtkoppeling op aardgas
Toepassing: verwarming - elektriciteit die naar het net wordt gestuurd
Elektrisch vermogen: 3 x 1011 kWel – Thermisch vermogen: 3 x 1328 kWth
Productie: 14.377 MWhth/jaar, goed voor ongeveer 65% van de warmtebehoefte - 10.686 MWhel/jaar
CO2 besparing: 1142 ton/jaar

Als beheerder van het elektriciteitsnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde Sibelga in 2000 aan de ULB voor om samen te werken voor de installatie van een systeem van warmtekrachtkoppeling. Sibelga heeft de volledige uitwerking van het project en tevens de uitbating van de installatie, die in 2003 in gebruik werd genomen, op zich genomen. Sibelga stuurt de elektriciteit die de installatie opwekt door naar zijn distributienet en ontvangt de premies en de groenestroomcertificaten. In ruil geniet de ULB aan verminderd tarief van de thermische energie die door de installatie wordt opgewekt voor de verwarming van zijn gebouwen: de opgewekte warmte wordt zo volledig ter plekke benut. De centrale verwarming van de campus verdeelt de warmte onder de 20 gebouwen van de campus via een warmtenet van 1400 meter, deels ondergronds en deels in goten. De vermindering van het gasverbruik zorgt voor een verlaging van de CO2 uitstoot van de verwarming van de universiteitsgebouwen. In 2013 werd deze samenwerking voor een periode van tien jaar verlengd en werd de installatie door Sibelga vernieuwd.

Adresgegevens

50 F.D. Rooseveltlaan
1050 Elsene
Bekijk de afbeeldingen: 
Cogénération : ULb Solbosch Warmtekrachtkoppeling
Cogénération : ULb Solbosch Warmtekrachtkoppeling

News

  • 11/10/2018

    Release van de Synthese over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars