Ontdek in Brussel:

Vzw SAFA - Zero afval, ik toch ook?

De vzw SAFA bevordert ‘beter samenleven’ en sensibilisering tot burgerschap via emancipatorische activiteiten voor jongeren en hun ouders (bijlessen, buitenschoolse activiteiten voor 3-18-jarigen, workshops opvoedingsondersteuning, alfabetiseringscursussen). 

De vzw organiseert een cyclus met workshops voor kinderen, jongeren en volwassenen om al haar doelgroepen te sensibiliseren. De eerste fase van het proces wil aanzetten tot nadenken over zero afval, onder meer via getuigenissen van externe actoren. Deze fase is ook bedoeld om samen met de deelnemers het programma uit te werken van de workshops die zullen volgen, in lijn met hun verwachtingen en wensen. Vervolgens zullen workshops worden opgezet om de verschillende dimensies van zero afval aan te pakken (schoonmaakproducten, cosmetica, doe-het-zelf, upcyclingworkshops, enz.). Aan het einde van elke workshop wordt de deelnemers gevraagd om een ‘SMART’-doelstelling (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Realistisch en op Tijd) te bepalen om de resultaten van de workshop in hun dagelijks leven toe te passen via een speelse ‘Challenge’-aanpak. 

Tegelijkertijd is de vzw ook van plan haar zero-afvalaanpak te verbeteren door herbruikbaar vaatwerk te gebruiken, het interne reglement te wijzigen, met name wat tussendoortjes betreft, het gebruik van zero-afvalschoonmaakmiddelen, enz.

News

 • 22/11/2021

  Aan alle trotse Brusselaars: verklein de afvalberg van jouw stad

 • 04/11/2021

  Voedselverspilling tegengaan: een gebaar binnen ieders bereik! Neem deel aan onze gratis workshops

 • 01/09/2021

  Dertiende editie van de Europese Week van de Afvalvermindering!

 • 23/06/2021

  Schrijf je in voor Food Waste Mission BXL, en verminder voedselverspilling met 30%!

 • 18/06/2021

  De evenementenagenda is er voor u!