Ontdek in Brussel:

VLA │Architecture

CLOS DUPONT

De werven in de bouwsector zijn grote verbruikers van hulpbronnen en genereren aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen. In het licht van de steeds stijgende grondstofprijzen is het vandaag noodzakelijk geworden om onze bevoorradingsafhankelijkheid op het vlak van grondstoffen te verminderen. Het is dan ook zaak om aan te tonen dat er bij de renovatie van gebouwen zuiniger kan worden omgesprongen met hulpbronnen en dat er wordt nagedacht over het einde van de levenscyclus van de gebruikte materialen, vanaf het ontwerp van het gebouw.
Een van de projecten dat ijvert voor het gebruik van duurzame ecologische bouwtechnieken is “Clos Dupont” van VLA │ ARCHITECTURE en Eco Construct Group.
Het project betreft de uitbreiding van een bestaande eengezinswoning in Evere. Het bestaande bijgebouw van het huis, dat oud en van slechte kwaliteit is, zal worden afgebroken en er zal een nieuw op dezelfde plaats komen, op drie niveaus in plaats van één momenteel.

"Wij zijn voluit voor deze kringloop-werf gegaan omdat we van uitdagingen houden. We leren veel nieuwe circuits kennen die volledig aansluiten op onze filosofie."

Een van de belangrijkste doelstellingen van het project bestaat erin het nieuwe volume te optimaliseren, terwijl tegelijk zo weinig mogelijk nieuw materiaal wordt gebruikt. In dit perspectief en in het kader van een nauwe samenwerking met de bouwheer, de architect en de aannemer, worden verschillende maatregelen getroffen. Het hergebruik van materialen ter plaatse maakt vanzelfsprekend deel uit van het project (de bakstenen van de huidige aanbouw worden hergebruikt en gemengd met andere van buitenaf gerecupereerde bakstenen, maar ook ramen, vloerbedekking, radiatoren, enz. worden hergebruikt), maar er wordt ook gekozen voor duurzame nieuwe materialen. Er wordt aandacht besteed aan de aanpasbaarheid van het nieuwe volume en de verbindingen met de bestaande structuur worden grondig bestudeerd.
Een andere doelstelling van het project, maar dan vooral uit hoofde van de architect, is om materialen te hergebruiken en deze aanpak systematisch te maken in zijn toekomstige projecten.
VLA │ ARCHITECTURE en Eco Construct Group wordt voor dit project ondersteund binnen De projectoproep “be circular, be brussels”, dat een beter beheer van de materiële hulpbronnen wil stimuleren.

VOLGENDE STAPPEN

Sinds het project Clos Dupont, probeert VLA │ ARCHITECTURE systematisch binnen hun werven de bouwheer en de eigenaar op de hoogte te brengen van de logica van de circulaire economie

 

 
Batiment / Gebouw                           COORDONNEES         
   
 
     VLA I ARCHITECTURE
     Kroonlaan, 311 - 1050  Brussel
     info@vla-architecture.be
                             
      Type actor : BVBA
      Thematiek : Minder afval produceren & De duur van het gebruik optimaliseren - Hergebruik 
      Afvalstroom : Bouwafval
 
 

 

Adresgegevens

311 Kroonlaan
1050 Brussel

News

 • 22/11/2021

  Aan alle trotse Brusselaars: verklein de afvalberg van jouw stad

 • 04/11/2021

  Voedselverspilling tegengaan: een gebaar binnen ieders bereik! Neem deel aan onze gratis workshops

 • 01/09/2021

  Dertiende editie van de Europese Week van de Afvalvermindering!

 • 23/06/2021

  Schrijf je in voor Food Waste Mission BXL, en verminder voedselverspilling met 30%!

 • 18/06/2021

  De evenementenagenda is er voor u!