Ontdek in Brussel:

SOLIDAIR'PRÊT

Een bibliotheek van objecten

‘Solidair'Prêt’ is een systeem voor het uitlenen van materiaal, ontwikkeld vanuit een invalshoek van solidariteit met mensen in precaire situaties. Dit project is een initiatief van een groep van een tiental gebruikers van het OCMW (de burgergroep) in Sint-Agatha-Berchem, ondersteund door de OCMW-coördinator voor voedselhulp. Hun maandelijkse vergaderingen worden mee georganiseerd door de vzw ‘Fédération des services sociaux’, in het kader van het Solenprim-project.

"We beseffen heel goed dat we thuis veel dingen hebben die niet vaak gebruikt worden, zoals een raclettetoestel dat maar één keer per jaar uit de kast wordt gehaald. Een ander voorbeeld: als je een bruiloft, communie of verjaardag hebt en je hebt tafels en stoelen nodig, dan heb je die niet altijd.” 

Een lid van het burgercomité

Op wie richt de bibliotheek zich?

Het doel is om OCMW-gebruikers, maar op lange termijn ook iedereen die daarom vraagt, materiaal aan te bieden voor incidenteel gebruik. Dit project is gebaseerd op de wens om verspilling en overconsumptie zoveel mogelijk te vermijden, om mensen met beperkte financiële middelen in staat te stellen om te tuinieren, werken uit te voeren en feestelijke evenementen te organiseren (verjaardagen, familiefeesten enz.).

Hoe het werkt

De voorwerpen en het gereedschap zullen beschikbaar zijn in een lokaal in de BabbelHut Market, waar ook de sociale kruidenier, de collectieve broodoven, het sociaal café, de cyberspace en de collectieve moestuin te vinden zijn.

Elke woensdagochtend wordt een permanentie georganiseerd, om zich in te schrijven als lid of om een voorwerp te lenen of terug te brengen. Daarnaast worden er ook trainingsworkshops rond het thema Zero Afval georganiseerd.

E-mail: svandaele@cpas-ocmwberchem.brussels

Project ondersteund in het kader van de projectoproep lokale overheden

 

Adresgegevens

91 De Selliers de Moranvillelaan
1082 Sint-Agatha-Berchem