Ontdek in Brussel:

De nudge: een klein duwtje voor een grote gedragswijziging!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt al jaren geconfronteerd met tal van inbreuken op de openbare netheid, met alle negatieve gevolgen voor de leefomgeving van de inwoners en het leefmilieu. 

Vrijwillige sorteerpunten zoals glasbollen, textielcontainers en de sorteerruimten in bepaalde woonwijken zijn er de dupe van. Ze worden immers regelmatig het slachtoffer van sluikstorters en dat moet stoppen!

Het is tijd om actie te ondernemen!

Ons welzijn in de stad hangt grotendeels af van de netheid van de openbare ruimten. 
Viezigheid trekt nog meer viezigheid aan en nette straten zorgen voor een algemeen gevoel van welzijn en veiligheid. Vandaag duiken er steeds meer gewestelijke initiatieven en burgeracties op om het vuil in Brussel te bestrijden, onder meer door bijvoorbeeld nudges uit te testen. 

Wat is een nudge en waartoe dient het?

Een nudge is een zacht duwtje in de rug om tot een gedragswijziging aan te zetten. In het geval van de openbare netheid is het doel om inwoners en burgers aan te moedigen zich de openbare ruimte toe te eigenen door gebruik te maken van hun denkpatronen, dankzij bekende referenties inzake netheid en andere: tegels die frisheid oproepen, bloembedden die parken en tuinen oproepen of zelfs kleine monsters die aan humor en de jeugd refereren. 

De voordelen van een nudge?

 • Vermindering van sluikafval
 • Verfraaiing van de sorteerruimte 
 • Toe-eigening van de openbare ruimte

Een winnend trio, toch?

Wat betekent dit concreet?

Een eerste test werd uitgevoerd op de sorteercontainers van Tivoli. Zij zijn bedoeld om het huishoudelijk afval van de wijkbewoners te verzamelen (pmd, papier-karton, voedingsafval en restafval). De sorteerruimte van Tivoli werd gekozen omdat het een site is die jammer genoeg geconfronteerd wordt met veel problemen inzake sluikstorten en verkeerd sorteren.  

Het type van nudge dat wordt toegepast is een decoratieve sticker die aan de voet van de sorteercontainers wordt gekleefd en die herinnert aan de bovenvermelde referenties.  

Maar wat zijn momenteel de resultaten?

Het doel van de nudges is niet om inzake het sluikafval van ‘alles’ naar ‘niets’ te gaan, maar wel om het opduiken van het eerste sluikafval zo veel mogelijk te beperken.  

De nudges werden begin september 2020 aangebracht en hebben geleid tot een kleine vermindering van het sluikafval, maar we hebben ook vastgesteld dat het eerste sluikafval tot 15 dagen na het aanbrengen van de nudge opduikt, dat is behoorlijk bemoedigend! 

Bovendien is het belangrijk te benadrukken dat de aard van het afval ook is geëvolueerd: vroeger vonden we hout, karton, piepschuim en meubels, terwijl na het aanbrengen van de stickers vooral karton werd aangetroffen.  

Het is voorbarig om te besluiten dat dit project een succes of een mislukking is, maar we moeten onze analyses voortzetten en zien of het project op lange termijn vruchten afwerpt. 

Adresgegevens

Ce projet est une initiative de Fost Plus et de Bruxelles-Propreté mis en œuvre par l’agence de communication Quadrature.
Bekijk de afbeeldingen: 

News

 • 22/11/2021

  Aan alle trotse Brusselaars: verklein de afvalberg van jouw stad

 • 04/11/2021

  Voedselverspilling tegengaan: een gebaar binnen ieders bereik! Neem deel aan onze gratis workshops

 • 01/09/2021

  Dertiende editie van de Europese Week van de Afvalvermindering!

 • 23/06/2021

  Schrijf je in voor Food Waste Mission BXL, en verminder voedselverspilling met 30%!

 • 18/06/2021

  De evenementenagenda is er voor u!