Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE)

U vraagt zich af of uw organisatie onderworpen is aan de verplichting om een PLAGE te realiseren? U weet niet of u kan genieten van een vereenvoudigde procedure of een vrijstelling?

Beantwoord de vragen hieronder om een eerste idee te krijgen.