U bent hier

De aanplakverplichting respecteren

U bent bij wet verplicht om een tweetalige kennisgeving aan te plakken, die het bestaan van een aangifte, een milieuvergunning of een wijziging ervan vermeldt.

Zelfs als uw vergunning wordt geweigerd, dan nog bezorgt Leefmilieu Brussel u over het algemeen altijd een dergelijke kennisgeving met vermelding van zijn beslissing, en als de vergunning werd toegekend, met inbegrip van de goedgekeurde plannen. Dat wordt ook door sommige gemeenten gedaan. Als u echter geen kennisgeving ontving, kunt u altijd een model (.doc) van de kennisgeving in kwestie afdrukken en dit aanvullen met de hulp van de dienst 'leefmilieu' van de gemeente.

Ook als uw vergunning werd geweigerd, dient u deze beslissing aan te plakken. Evenzo, als u geen antwoord op uw aanvraag ontving binnen de hiertoe voorziene termijnen: dit houdt in dat de vergunning stilzwijgend werd geweigerd, en u dient bijgevolg deze weigering aan te plakken.

U moet de kennisgeving aanplakken binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de beslissing en de kennisgeving moet 15 volle dagen aangeplakt blijven.

Het aanplakbiljet moet worden aangebracht op het gebouw waar de inrichtingen zich bevinden, in de buurt van deze inrichtingen en op een plaats die zichtbaar is van op de openbare weg.

Het aanplakbiljet moet op elk moment, dag en nacht, perfect zicht- en leesbaar zijn. Breng het aanplakbiljet dan ook aan op een plek, waar het niet aan het zicht onttrokken kan worden (vermijd bv. het aanbrengen van een dergelijk biljet op een luik).
Als het aanplakbiljet gescheurd, losgekomen of beschadigd is, vervang het dan door een nieuw aanplakbiljet dat zich in een perfecte staat bevindt.

Als u de kennisgeving niet aanplakt of als u de aanplakmodaliteiten niet respecteert, zult u uw inrichtingen niet mogen uitbaten, ook al werd u er wel een vergunning voor toegekend.

Bij een eventueel geschil is het aan u om aan te tonen dat het aanplakken correct gebeurde.

Neem contact op met de dienst 'leefmilieu' van de gemeente om te weten, welke vermeldingen er precies op het aanplakbiljet dienen te staan.

Datum van de update: 19/09/2022