U bent hier

Hoe een wijziging van uw milieuvergunning aanvragen ?

U moet uw aanvraag tot wijziging van milieuvergunning indienen bij het bestuur dat uw milieuvergunning heeft afgeleverd.

Om uw aanvraagdossier samen te stellen:

                => stuur het op per aangetekend schrijven of

      => dien het in bij :
Leefmilieu Brussel
Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
Site Thurn & Taxis
Havenlaan 86 C/3000
1000 Brussel

  • Gelieve u tot de milieudienst van de gemeente te wenden indien uw vergunning door de gemeente werd afgeleverd.

Wat erna?

Leefmilieu Brussel of de gemeente heeft vanaf de ontvangst van uw aanvraag 30 dagen de tijd om geval per geval een beslissing te nemen.

 Aandacht : Wacht steeds op de officiële wijziging van uw vergunning alvorens te beginnen met de   exploitatie van de betrokken inrichtingen
Datum van de update: 22/03/2021