U bent hier

Uw milieuvergunningsaanvraag indienen: welk formulier moet u gebruiken?

Na de vergunningsklasse te hebben bepaald volgens uw inrichting(en), kunt u uw milieuvergunningsaanvraag indienen. 

De inrichtingen worden ingedeeld in zes klassen volgens de omvang van het effect dat ze kunnen hebben op het milieu of de buurt, van de kleinste tot de grootste omvang: klassen 3, 1C, 1D, 2, 1B, 1A.
Om uw activiteitenklasse te bepalen kunt u gebruik maken van onze tool easyPermit. Deze tool leert u welke ingedeelde inrichtingen verbonden zijn met uw activiteitensector.

Het juiste formulier gebruiken

Kies het goede formulier in functie van de vergunningsklasse waartoe uw inrichtingen behoren en verzamel de verplichte bijlagen die u bij uw formulier moet voegen.

Het is mogelijk om een principebeslissing te krijgen voor milieuvergunningen van klasse 1A of 1B. Ga naar de pagina milieuattesten voor meer informatie.

Er bestaat een aparte procedure als uw activiteit een werf, een asbestverwijderingswerf, een bodemsanering, een inrichting die versterkte muziek verspreidt na middernacht (en niet gedekt is door rubriek 135 A of 135 B) of een GSM-antenne betreft.
Raadpleeg de pagina “Ik ken mijn vergunningsklasse … en daarna?”

Wij informeren u dat u mogelijks gecontacteerd kan worden door de diensten van Leefmilieu Brussel om (indien u dat wenst) een tevredenheidsenquête in te vullen over de behandeling van uw verzoek.

Klasse van de inrichting Effect op het milieu en op de buurt In te vullen formulier
Klasse 3 Beperkt effect Aangifteformulier klasse 3 - easyPermit* (.docx)
Klasse 1C Beperkt effect Aangifteformulier klasse 1C - easyPermit* (.docx)
Klasse 1D Middelmatig effect Aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1D - easyPermit* (.docx)
Klasse 2 Middelmatig effect Aanvraagformulier milieuvergunning klasse 2 - easyPermit* (.docx)
Klasse 1B Aanzienlijk effect Aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1B - easyPermit* (.docx)
Klasse 1A Erg aanzienlijk effect Aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1A - easyPermit* (.docx)

*Het formulier easyPermit is een dynamisch formulier dat toegang geeft tot een maximum aan online informatie en tools om de samenstelling van uw dossier voor een milieuvergunningsaanvraag te vergemakkelijken.

En daarna?

Datum van de update: 19/09/2022

Contact: 

hub.brussels, het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, als uw aanvraag een onderneming of een handelszaak betreft.

Leefmilieu Brussel in de andere gevallen aan permit@leefmilieu.brussels.