U bent hier

Passende beoordeling van de effecten op de natuur voor de projecten die in of in de buurt van een beschermd natuurgebied gelegen zijn

Elke activiteit die een milieuvergunning vereist, beïnvloedt de natuur in de zone rondom deze activiteit.  Wanneer u een milieuvergunning aanvraagt, moeten we ons er van verzekeren dat uw activiteiten de natuurgebieden  die zich in de buurt bevinden zal respecteren, voornamelijk wanneer het gaat om een Natura 2000-gebied, een natuurgebied of een bosreservaat

Wat is een passende beoordeling van de effecten?

De term “passende beoordeling van de effecten” wordt in de wetgeving gedefinieerd als een effectenstudie van uw project op het Natura 2000-gebied, natuurgebied of bosreservaat.

Deze studie: 

  • analyseert de impact van uw activiteit op de fauna en flora indien ze zich in de buurt van of in een natuurgebied van grote waarde bevindt; 
  • controleert of ze gepast is, d.w.z. of ze past in deze bijzondere omgeving. 

Wanneer moet u een passende beoordeling van de effecten op de natuur opmaken?

U dient u een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1A of 1B in

  • U moet een passende beoordeling toevoegen bij uw aanvraag indien uw project of uw activiteit in een Natura 2000-gebied, een natuurgebied of een bosreservaat  ligt of zich binnen een straal van 60m rond zo een dergelijk gebied bevindt.
  • U bent niet verplicht een passende beoordeling bij te voegen indien uw activiteit zich op meer dan 60m van een dergelijk gebied bevindt. 
    We kunnen u wel een passende beoordeling vragen tijdens de analyse van uw dossier. 

U dient een aanvraag in voor elk ander type van milieuvergunning of een vraag tot wijziging of verlenging van uw milieuvergunning.

U bent niet verplicht een passende beoordeling bij uw milieuvergunningsaanvraag toe te voegen, zelfs als uw project of uw activiteit zich in een Natura 2000-gebied, een natuurgebied  of bosreservaat of in een straal van 60m rond een dergelijk gebied bevindt.
We kunnen u evenwel een passende beoordeling vragen tijdens de analyse van uw dossier.

Waaruit bestaat een passende beoordeling?

Een passende beoordeling bestudeert de impact van uw projecten of activiteiten op de fauna en de flora van het natuurgebied van grote waarde.  Ze moet dus worden uitgevoerd voorafgaand aan elke interventie die een impact op het beschermd gebied kan hebben.

U moet deze beoordeling laten uitvoeren door een erkend studiebureau voor effectenstudies. We nodigen u uit onze lijst van de erkende studiebureaus op het vlak van effectenstudies te raadplegen. 

Datum van de update: 03/02/2022

Wetgeving: