U bent hier

De plannen van uw inrichtingen

Om ons toe te laten de integratie van uw project in zijn omgeving te beoordelen, moet u de site van uw exploitatie beschrijven en bij uw milieuvergunningsaanvraag een inplantingsplan en de plannen die de ingedeelde inrichtingen lokaliseren voegen.
Volg de instructies in dit milieuvergunningsaanvraagformulier die op u betrekking hebben (raadpleeg de volledige lijst van de formulieren).

Inplantingsplan van de site voor een nieuw project

U moet ons een inplantingsplan van de exploitatiesite op een leesbare schaal en in max. A3-formaat bezorgen.
Indien dit plan niet voldoende leesbaar is, moet u ook plannen bijvoegen die inzoomen op de verschillende delen van de site.
Deze plannen moeten de volgende zaken aangeven:

 • de oriëntatie van de exploitatiesite;
 • het tracé en de naam van de wegen die aan de site grenzen;
 • de richting van het autoverkeer;
 • de inplanting en de bestemming van de gebouwen binnen een straal van minstens 50 meter rond de exploitatiesite.

Plan van de inrichtingen

U moet ons een globaal plan dat de inplanting van de volgende elementen bewijst op een leesbare schaal en in max. A3-formaat bezorgen.
Indien dit plan niet voldoende leesbaar is, moet u ook plannen bijvoegen die inzoomen op:

 • uw ingedeelde inrichtingen;
 • de laad- en loszones;
 • de manoeuvreerruimtes voor zware voertuigen, bijvoorbeeld vrachtwagens of bestelwagens;
 • uw machines en uitrusting;
 • de fietsenstallingen;
 • de opslagzones voor gevaarlijke afvalstoffen;
 • het rioleringsplan indien u afvalwater loost.

Plannen die werden gewijzigd tijdens de instructiefase van het dossier

Voor kleine wijzigingen die: 

 • bijkomstig zijn;
 • geen invloed hebben op het voorwerp van de aanvraag;
 • beantwoorden aan de bezwaren die tegen het oorspronkelijke project werden geuit. 

U moet geen nieuwe plannen bezorgen. Uw milieuvergunning wordt toegekend zonder de instructiehandelingen opnieuw te moeten doorlopen.

Voor de grote wijzigingen: 

 • Uw aanvraag wordt opnieuw aan de instructiehandelingen onderworpen: advies van de DBDMH, bijzondere bekendmakingsmaatregelen, ...
 • De afgiftetermijn van uw milieuvergunning wordt opgeschort gedurende de periode dat de instructiehandelingen opnieuw worden uitgevoerd.

Voor de gemengde projecten : 

Indien de plannen in stedenbouw worden gewijzigd - op initiatief van de afgevaardigde ambtenaar of de vergunningsaanvrager - zal deze wijziging leiden tot een wijziging van de milieuvergunningsprocedure.

In welke gevallen?

Plannen te voegen in het kader van de verlenging van een milieuvergunning

Op het moment van de verlenging van de milieuvergunning, en als de site geëvolueerd heeft, is het noodzakelijk de nieuwe plannen van de inrichtingen die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen te voegen aan het aanvraagdossier.

Datum van de update: 19/09/2022