U bent hier

Effectenstudie (professionnels)

Om een milieuvergunning van klasse 1A af te leveren gaat de overheid de impact die deze inrichtingen kunnen hebben op de omgeving en de buurt evalueren aan de hand van de effectenstudie.

Deze effectenstudie dient u te laten uitvoeren door een erkend effectenstudiebureau van uw keuze. Dit studiebureau hoort de effectenstudie op te maken volgens een bestek vastgelegd door het besluit van 25/04/2019 en de preciseringen die de overheid u bezorgt. De kosten van deze studie zijn voor uw rekening.

Hoe gaat u te werk?

In het aanvraagformulier legt u de naam en het volledig adres van een of meerdere erkende studiebureaus voor.

Het begeleidingscomité bepaalt tijdens zijn eerste vergadering de geografische gebieden voor de verschillende te bestuderen domeinen, het detail niveau van de verschillende onderdelen van het type lastenboek, de alternatieven die onderzocht moeten worden en de termijn waarbinnen de effectenstudie moet afgewerkt worden. Tevens zal het begeleidingscomité een beslissing nemen over de voorgestelde opdrachthouder(s). 

Opgepast

Ken de studie niet toe aan het studiebureau zolang u geen goedkeuring hebt ontvangen van het begeleidingscomité.

Datum van de update: 03/02/2022