U bent hier

De effectenverslag en -studie?

Het effectenverslag of de voorbereidende nota op de effectenstudie

Alvorens een milieuvergunning van klasse 1B of 1A af te leveren, bestudeert de overheid de impact die deze inrichtingen op de omgeving en de buurt kunnen hebben.
Om dit onderzoek mogelijk te maken dient er in uw aanvraagdossier van klasse 1B een effectenverslag te zitten dat door een bevoegde deskundige opgemaakt werd. In uw aanvraagdossier van klasse 1A hoort een voorbereidende nota op de effectenstudie te zitten, opgemaakt door een erkende deskundige. Het effectenverslag heeft net als de voorbereidende nota als doel te tonen welke voor- en nadelen uw project voor de omgeving zou hebben. Ze geven ook de oplossingen die u voor ogen hebt om de hinder te beperken.

Dat u weerhoudend bent om in een officiële aanvraag een opsomming van de mogelijke hinder van uw activiteit mee te geven is begrijpelijk. Hoe beter u echter de mogelijke hinder beschrijft, alsook de oplossingen die u ervoor in gedachten hebt, hoe meer kans u hebt om een milieuvergunning te verkrijgen. Een gedetailleerd en volledig effectenverslag is immers onontbeerlijk om een vergunning te krijgen.
Om volledig te zijn, bevat het effectenverslag verplicht de elementen vastgelegd door artikel 37 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen en bevat de voorbereidende nota op de effectenstudie verplicht de elementen vastgelegd door artikel 18 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.


Datum van de update: 19/09/2022

Contact: 

Wenst u informatie, gebruik dan ons contactformulier.