U bent hier

De bijlagen die bij uw milieuvergunningsaanvraag moeten worden gevoegd

Opdat uw milieuvergunningsaanvraag volledig zou zijn, moet u alle bijlagen die in uw geval verplicht zijn bijvoegen.
Bezorg ons een zo volledig mogelijk dossier zodat we uw aanvraag snel kunnen analyseren en volledig verklaren.

Welke bijlagen moet u bijvoegen? 

Raadpleeg het formulier voor de aanvraag van een milieuvergunning. Het begeleidt u stap-voor-stap om alle bijlagen die in uw geval verplicht zijn op te lijsten. 

De meest voorkomende bijlagen die moeten worden bezorgd zijn de volgende: 

Hoe gaat u te werk?

Volg de instructies over de bijlagen die zijn opgenomen in het repertorium dat zich onderaan het milieuvergunningsaanvraagformulier bevindt en die op u betrekking hebben (raadpleeg de volledige lijst van de formulieren). U moet alle bijlagen die in dit repertorium zijn opgesomd en die in uw geval vereist zijn bij uw aanvraag voegen. 

  • Vul de repertoriumtabel van de bijlagen in. Ze bevat de titel van de bijlagen in de volgorde van de betrokken kaders op het formulier van de milieuvergunningsaanvraag en kent hen een nummer toe. Vink de vakjes die overeenstemmen met de bijgevoegde bijlagen aan.
  • Nummer elk van uw bijlagen in functie van dit nummer.
  • Geef ze dezelfde titel en rangschik ze zoals in het repertorium.
  • Indien u bijkomende bijlagen wil toevoegen:
    • Plaats ze achteraan;
    • Geef ze een nummer.
Datum van de update: 19/09/2022