U bent hier

Hoe uw milieuvergunningsaanvraag voorbereiden?

Riskeert uw activiteit een effect te hebben op het milieu en op de buurt? Dan moet u een milieuvergunning aanvragen. Het type milieuvergunning dat u moet aanvragen hangt af van uw activiteitensector en meer bepaald van de ingedeelde inrichtingen die u exploiteert.

 

 

Wat is een ingedeelde inrichting?

Elke activiteit, uitrusting of product met een mogelijke impact op het leefmilieu en de buurt is een ingedeelde inrichting. Indien uw activiteit een inrichting omvat die opgenomen is in de Lijst van ingedeelde inrichtingen, moet u een milieuvergunning aanvragen. Deze inrichtingen zijn ingedeeld in zes klassen volgens het belang van de impact die ze kunnen hebben, van de minst hoge impact tot de hoogste impact: klassen 3, 1C, 1D, 2, 1B, 1A.
Indien uw activiteit of project meerdere inrichtingen van verschillende klassen omvat, moet u de vergunning aanvragen die overeenstemt met de inrichting van de hoogste klasse. U moet dus maar één vergunningsaanvraag of voorafgaande aangifte indienen, ook al hebt u meerdere ingedeelde inrichtingen.

Specifieke procedures vormen uitzonderingen en zijn het onderwerp van afzonderlijke procedures. Het betreft volgende gevallen: 

Easypermit, een tool die het leven vereenvoudigt!

Om de klasse van de aan te vragen vergunning te bepalen, kunt u gebruik maken van onze tool easyPermit. Deze tool leert u welke ingedeelde inrichtingen verbonden zijn met uw activiteitensector en de klasse van elk van deze ingedeelde inrichtingen. Deze tool vertelt u ook welke specifieke documenten en inlichtingen u moet voegen bij uw vergunningsaanvraag.

Kijk even naar onze video om meer te weten te komen over Easypermit en ontdek - stap per stap - hoe zo volledig mogelijk een vergunning in te geven of een verlenging ervan aan te vragen.

Sinds 20 april 2019 heeft de lijst van ingedeelde inrichtingen wijzigingen ondergaan die in deze vergelijkende tabel zijn samengevat.
Als u uw milieuvergunning verlengt of wijzigt, raadpleeg dan deze lijst om de delen bij te werken die betrekking hebben op uw activiteit in het kader van uw procedures.

Datum van de update: 03/02/2022