U bent hier

Effectenstudie (professionnels)

Om een milieuvergunning van klasse 1A af te leveren gaat de overheid de impact die deze inrichtingen kunnen hebben op de omgeving en de buurt evalueren aan de hand van de effectenstudie.

Deze effectenstudie dient u te laten uitvoeren door een erkend effectenstudiebureau van uw keuze. Dit studiebureau hoort de effectenstudie op te maken volgens een nauwkeurig bestek dat de overheid u bezorgt. De kosten van deze studie zijn voor uw rekening.

Hoe gaat u te werk?

In het aanvraagformulier legt u de naam en het volledig adres van een of meerdere erkende studiebureaus voor.

De eerste overlegcommissie brengt een advies uit over het bureau waaraan u de studie wenst toe te vertrouwen, het bestek en ze preciseert, rekening houdend met de opmerkingen van het openbaar onderzoek, de leden van het definitieve begeleidingscomité.

Vervolgens keurt het begeleidingscomité uw keuze goed.

Opgepast

Ken de studie niet toe aan het studiebureau zolang u geen goedkeuring hebt ontvangen van het begeleidingscomité.

Datum van de update: 10/09/2019