U bent hier

Vergunning klasse 2

U dient een nieuwe aanvraag in voor een vergunning van klasse 2 (openbaar)?


Gebruik dan het nieuwe portaal MyPermit Leefmilieu om uw aanvraag online in te dienen. 

Opgelet
Als u uw aanvraag indient via het portaal MyPermit Leefmilieu, dan hoeft u geen rekening meer te houden met de hieronder toegelichte procedures of de verschillende formulieren die moeten worden ingevuld.

De dynamische tool leidt u stap voor stap door het aanvraagproces, op basis van uw specifieke situatie, en helpt u om een volledig dossier in te dienen.

Elke stap is opgebouwd rond uw project en specifieke activiteit en selecteert op basis daarvan de nodige informatie.

Kijk op onze pagina 'MyPermit Leefmilieu' voor meer informatie.

Gaat het niet om een nieuwe aanvraag van klasse 2 (openbaar)? 

Volg dan de hieronder beschreven procedures en vul de verschillende vereiste formulieren in.

Vergunning klasse 2

Middelmatige impact op het milieu en de omgeving

Bevoegde overheid

Procedure voor het indienen van uw vergunningsaanvraag

Gemeentelijke administratie
of
Leefmilieu Brussel als uw milieuvergunning  van klasse 2

1. "openbaar” is:

2. een ingedeelde inrichting van klasse 1C of 1D bevat.

Uw actie

1. Welk formulier moet u gebruiken?
Algemene procedure
Vul het formulier milieuvergunning klasse 2 in en voeg alle door het formulier gevraagde bijlagen toe.

Als u de aanvraag invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
Om de delen in te vullen die betrekking hebben op technische aspecten van uw inrichtingen, kunt u contact opnemen met de leveranciers. Zij kunnen u de technische fiches bezorgen van de machines en de veiligheidsgegevens van de producten.

2. Dien uw volledig dossier in tegen ontvangstbewijs of stuur het per gewone post aan de bevoegde overheid:

  • in twee exemplaren, als de bevoegde overheid voor uw vergunning klasse 2 de gemeentelijke administratie is ;
  • in vier exemplaren, als de bevoegde overheid voor uw vergunning klasse 2 Leefmilieu Brussel is.

         Raadpleeg de tabel “Hoe uw volledig dossier opsturen”.

Kosten

125 € dossierkosten en de gemeentekosten die variëren van gemeente tot gemeente.

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw vergunningsaanvraag?

Datum van de update: 19/09/2022