U bent hier

Vergunning klasse 1A :

Vergunning klasse 1A

Erg aanzienlijke impact op het milieu en de omgeving

Bevoegde overheid

Procedure voor het indienen van uw vergunningsaanvraag

Leefmilieu Brussel 

Uw actie

1.  Welk formulier moet u gebruiken?
Algemene procedure
Vul het formulier milieuvergunning klasse 1A en voeg alle door het formulier gevraagde bijlagen toe.

Als u de aanvraag invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
Om de delen in te vullen die betrekking hebben op technische aspecten van uw inrichtingen, kunt u contact opnemen met de leveranciers. Zij kunnen u de technische fiches bezorgen van de machines en de veiligheidsgegevens van de producten.

2. Als uw aanvraag een niet-gemengde vergunning klasse 1A betreft, uw aanvraag elektronisch verzenden of uw volledige dossier tegen ontvangstbevestiging in vier exemplaren indienen naar Leefmilieu Brussel.

  • Als uw aanvraag een gemengde vergunning betreft, raadpleeg de pagina “gemengde vergunning”
  • Als uw aanvraag een niet-gemengde vergunning klasse 1A betreft naar Leefmilieu Brussel

Raadpleeg de tabel “Hoe uw volledig dossier opsturen”.

Kosten

2.500 € dossierkosten en de gemeentekosten die variëren van gemeente tot gemeente.

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw vergunningsaanvraag?

 

Datum van de update: 02/03/2022