U bent hier

Tijdelijke milieuvergunning

Tijdelijke milieuvergunning

Bevoegde overheid

Procedure voor het indienen van uw vergunningsaanvraag

Gemeentelijke administratie
klasse 2 “niet-openbaar”
of
Leefmilieu Brussel klassen 1A, 1B, 1D of klasse 2 “openbaar” als :

  • de aanvrager openbaar is,
  • de activiteit handelingen en werken van openbaar nut betreft,
  • de activiteit een beschermd goed betreft.

Uw actie

1. Welk formulier moet u gebruiken?
    Algemene procedure 
    Vul het formulier voor het aanvragen van een tijdelijke milieuvergunning in en voeg alle door het formulier gevraagde bijlagen toe.

    Specifieke procedure als uw project een specifieke activiteit betreft:

Als u de aanvraag invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
In de dagen volgend op de indiening van uw dossier zult u een informatiebrief ontvangen met de gegevens van het dossier en van de behandelend ambtenaar alsook de behandelingstermijnen van uw dossier.

2. Dien uw volledig dossier in of stuur het per gewone post in twee exemplaren:   
  • voor een vergunning klasse 2 naar de Milieudienst van de betrokken gemeente;
  • voor een vergunning klasse 1B of 1A of “openbare” een vergunning klasse 2 naar Leefmilieu Brussel.
     Raadpleeg de tabel “Hoe uw volledig dossier opsturen”.

Kosten

De kosten hangen af van de klasse van de gevraagde tijdelijke vergunning.

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw vergunningsaanvraag?


 

Datum van de update: 02/03/2022