U bent hier

Aangifte klasse 1 C

U dient een nieuwe aanvraag in voor een aangifte van klasse 1C?

Gebruik dan het nieuwe portaal MyPermit Leefmilieu om uw aanvraag online in te dienen. 

Opgelet 
Als u uw aanvraag indient via het portaal MyPermit Leefmilieu, dan hoeft u geen rekening meer te houden met de hieronder toegelichte procedures of de verschillende formulieren die moeten worden ingevuld.

De dynamische tool leidt u stap voor stap door het aanvraagproces, op basis van uw specifieke situatie, en helpt u om een volledig dossier in te dienen.

Elke stap is opgebouwd rond uw project en specifieke activiteit en selecteert op basis daarvan de nodige informatie.

Kijk op onze pagina 'MyPermit Leefmilieu' voor meer informatie.

Uw aanvraag heeft betrekking op een aanvraag van klasse 1 voor een specifieke activiteit?

Volg dan de hieronder beschreven procedures en vul de verschillende vereiste formulieren in.

Aangifte klasse 1 C

Beperkte impact op het milieu en de omgeving

Bevoegde overheid

Procedure voor het indienen van uw aangifte

Leefmilieu Brussel

Uw actie

1. Welk formulier moet u gebruiken?
Algemene procedure
Vul het aangifteformulier klasse 1 C in en voeg alle door het formulier gevraagde bijlagen toe.

Specifieke procedure als uw project een specifieke activiteit betreft

Als u de aangifte invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
Om de delen in te vullen die betrekking hebben op technische aspecten van uw inrichtingen, kunt u contact opnemen met de leveranciers. Zij kunnen u de technische fiches bezorgen van de machines en de veiligheidsgegevens van de producten.

2. Dien uw volledig dossier in tegen ontvangstbewijs of stuur het per gewone post, in één exemplaar, naar Leefmilieu Brussel.

Raadpleeg de tabel “Hoe uw volledig dossier opsturen”.

Kosten

Gratis

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw aangifte?

Datum van de update: 19/09/2022