U bent hier

Hoe uw gemengde vergunningsaanvraag voorbereiden?

Om uw gemengde vergunning aan te vragen, moet u de twee aanvraagdossiers voorbereiden: de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en de milieuvergunningsaanvraag.

Concreet zullen Leefmilieu Brussel en de afgevaardigde ambtenaar van Stedenbouw uw aanvraag tegelijkertijd onderzoeken. De identieke procedures voor de twee vergunningen worden op die manier niet herhaald. Het effectenverslag of de effectenstudie, het advies van de DBDMH, het openbaar onderzoek en het advies van de overlegcommissie zullen bijvoorbeeld gemeenschappelijk zijn voor beide dossiers.

Het effectenverslag moet identiek zijn voor de twee dossiers. Het moet zijn opgesteld met naleving van de minimale inhoud van het effectenverslag over het leefmilieu en stedenbouw. Indien Leefmilieu Brussel of Brussel Stedenbouw en Erfgoed u vraagt het effectenverslag aan te vullen moet u deze bijkomende informatie bij de twee administraties indienen.

In sommige gevallen is het effectenverslag of -studie alleen vereist in het kader van de milieuvergunning en moet het daarom alleen voldoen aan de minimale inhoud van de ordonnantie betreffende milieuvergunningen, zoals uitgelegd op de pagina "de effectenverslag -en studie".

Volg de instructies die worden gegeven op de volgende verklarende pagina’s om uw dossiers samen te stellen:

Opgelet: De exemplaren van het stedenbouwkundig dossier moeten duidelijk gescheiden worden van de exemplaren van het milieudossier en elk stuk moet identificeerbaar zijn. Bij een verwisseling tussen de dossiers kan uw gemengde vergunningsaanvraag niet worden behandeld. 
Datum van de update: 19/09/2022