U bent hier

De uitvoeringstermijn van uw gemengde vergunning

Behalve in uitzonderlijke gevallen, hebt u drie jaar om de werken op significante wijze aan te vatten. Indien u deze termijn niet naleeft, zal uw vergunning niet meer geldig zijn.

We gaan ervan uit dat de werken op significante wijze zijn aangevat wanneer een onomkeerbare actie werd uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

  • de plaatsing van een betonplaat;
  • de afbakening van nieuwe parkeerplaatsen met verf.

Voor een gemengd project begint deze uitvoeringstermijn pas op het ogenblik dat u ook de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen. We gaan er dan vanuit dat de uiterste uitvoeringsdatum van de milieuvergunning overeenkomt met de uiterste uitvoeringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning.

Wat gebeurt er als u de werken niet op significante wijze kan aanvatten binnen de aangegeven termijn?

U kan de administratie vragen de uitvoeringstermijn die in de beslissing is vermeld met een jaar te verlengen. U moet deze aanvraag twee maanden vóór het verstrijken van deze termijn indienen bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE).
Indien u de verlenging van de uitvoeringstermijn van uw stedenbouwkundige vergunning hebt verkregen, wordt de uitvoeringstermijn van uw milieuvergunning automatisch verlengd.

Vervolgens kan u vragen deze termijn jaarlijks te verlengen, maar u moet bewijzen dat u de bouwwerken niet hebt kunnen aanvatten omwille van overmacht.

Indien u geen antwoord op uw vraag krijgt vóór het verstrijken van de termijn wordt de verlenging als toegekend beschouwd.

Indien uw aanvraag tot verlenging van de uitvoeringstermijn daarentegen wordt geweigerd door de administratie hebt u geen mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.

Indien u geen verlengingsaanvraag indient en u de werken niet op significante wijze aanvat binnen de gestelde termijn, verloopt uw vergunning. U moet bijgevolg een nieuwe vergunning aanvragen. 
Bijzondere gevallen:
Indien uw vergunning het voorwerp uitmaakt van een beroep bij de Raad van State wordt de uitvoeringstermijn geschorst tijdens de procedure. U moet de verlenging van de uitvoeringstermijn dus niet aanvragen.

Het belang van de aanplakking van de beslissing

U moet uw milieuvergunning aanplakken binnen de 15 dagen na de ontvangst ervan.  Zonder aanplakking mag u uw inrichtingen bovendien niet beginnen uit te baten. De uitvoering van uw stedenbouwkundige vergunning ...  wanneer het recht op beroep  voor uw milieuvergunning is uitgeput.  Bijgevolg raden wij u ten zeerste aan de beslissing over uw milieuvergunning zo snel mogelijk aan te plakken. 
 

Datum van de update: 19/09/2022